เจาะไส้ใน! ร่าง ก.ม.คุมเงินดิจิทัล รีดภาษี 15% ของรายได้


Publisher : 13 March 2018
-13 มี.ค. 61- รายงานข่าวจากที่ประชุม ครม. เปิดเผยว่า สำหรับร่างพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ พ.ร.ก.คุมเงินดิจิทัล มีการเสนอเป็นวาระจรหรือวาระที่มีการเสนอหน้าห้องประชุม ครม. เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วน เสนอโดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่นำคณะจัดทำร่างพ.ร.ก.ฉบับนี้ จากหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงการคลัง คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เข้าชี้แจงต่อ ครม. แต่มีนายวิษณุเป็นผู้อธิบายเพียงผู้เดียว

ซึ่งที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการ และคณะกรรมการกฤษฎีกาขอนำร่างกลับไปตรวจรายละเอียดเนื้อหาอีกครั้งเพื่อความรอบคอบ เพราะเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทย จึงเก็บเอกสารไม่ให้เผยแพร่หรือเปิดเผยร่าง พ.ร.ก. ฉบับนี้ เพราะเป็นเรื่องที่มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียหากล่วงรู้ร่างกฎหมายก่อน แต่ขั้นตอนจากนี้เมื่อกฤษฎีกาตรวจเนื้อหาเรียบร้อยจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้เป็นกฎหมาย แต่หากมีเปลี่ยนสาระสำคัญหรือแก้ไขเกินกว่าจะหลักการจะต้องนำกลับเข้ามาให้ ครม. พิจารณาอีกครั้ง

 

Words cloud with Blockchainสำหรับเนื้อหาของร่าง พ.ร.ก.ฉบับนี้ เป็นการมอบอำนาจให้กับ กลต. เป็นผู้กำกับดูแล จะมีการเก็บภาษีที่เกิดจากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ล้อตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์เเละตลาลหลักทรัพย์ คือ 15% ของรายได้ที่เกิดจากการซื้อขาย โดยกฎหมายจะไม่มีผลย้อนหลังบังคับกับธุรกิจที่ออกมาก่อนหน้านี้ แต่เมื่อกฎหมายออกแล้วก็ต้องมาลงทะเบียนเพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย

"ในที่ประชุมไม่มีหน่วยงานไหนแสดงความกังวลหรือสอบถามอะไรเกี่ยวกับร่าง พ.ร.ก. เพราะส่วนใหญ่นายวิษณุเป็นผู้อธิบายในหลักการทั้งหมด และหลังจาก ครม. เห็นชอบในหลักการ กฤษฎีกาขอเวลาอีก 5-6 วัน เพื่อนำกลับไปตรวจดูถ้อยคำให้รัดกุมให้มากขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ ไม่อยากให้มีปัญหาตามมา” รายงานข่าวระบุ
รายงานข่าว เปิดเผยด้วยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เร่งจัดทำร่าง พ.ร.ก. เพราะเป็นเรื่องที่ให้นโยบายเร่งด่วน และระบุว่า ประเทศไทยกำลังได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุน 1.เป็นประเทศในอันดับที่ 8 ที่น่ามาลงทุนใหม่ 2.มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 46 เป็นที่ 16  ฉะนั้นกฎหมายเหล่านี้จะทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยทันสมัยกับเทคโนโลยีของโลก หากปล่อยไปจะเหมือนกับแชร์แม่ชะม้อย

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยในงานผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ พบสื่อมวลชน (เซ็ท ทอล์ค) ถึงกรณีมติ ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ประกอบธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัลนั้น เป็นการให้อำนาจกับฝ่ายกำกับดูแลให้มีอำนาจทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย โดยมองว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีทั้งส่วนที่ดีตลอดจนส่วนที่ไม่สุจริตและมีปัญหา ขณะเดียวกันประชาชนก็ยังมีความรู้เรื่องการระดมทุนด้วยการเสนอขายเหรียญดิจิทัล (ไอซีโอ) ไม่เท่าเทียม  สำหรับหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะทำงานใกล้ชิดกับบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่เตรียมจะออกไอซีโอมากขึ้น และจะต้องมาพิจารณาส่วนที่เกี่ยวข้องว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเข้าไปร่วมได้มากแค่ไหน เพื่อให้สอดคล้องไปกับกฎหมาย เมื่อ พ.ร.ก. ประกาศใช้ จะได้ไปในแนวเดียวกัน เช่น เรื่องรายละเอียดโครงการ


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
เปิดร่าง พ.ร.ก.รีดภาษีเงินดิจิทัล 15%! คำนวณรวมเป็นรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ครม.เห็นชอบหลักการร่างพรก.คุมเงินดิจิทัล
HASTAG   ฐานเศรษฐกิจ    ครม.    รายได้    รีดภาษี    ร่าง ก.ม.คุมเงินดิจิทัล    พ.ร.ก.คุมเงินดิจิทัล   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij