ทุจริตสหกรณ์ฯรถไฟ ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข


Publisher : 7 April 2018
 

การแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ที่ล่าช้า ทำให้ฐานะการเงินของสหกรณ์ตอนนี้ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ ประสบกับปัญหาสภาพคล่องอย่างหนักจากรายรับเงินฝากและเงินกู้ที่สมาชิกนำมาชำระคืนเดือนละ 30-50 ล้านบาทแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะนำไปชำระหนี้กับเจ้าหนี้ 14 รายมูลหนี้รวม 2,200 ล้านบาท ทำให้สหกรณ์ต้องการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ ให้ลดดอกเบี้ยและยืดระยะเวลาการชำระหนี้ โดยนำเงินที่เข้ามาเดือนละ 30-50 ล้านบาท ไปชำระเจ้าหนี้ครึ่งหนึ่งและให้สมาชิกกู้ครึ่งหนึ่ง ซึ่งการแก้ปัญหาด้วยแนวทางนี้คาดว่าจะใช้เวลานานถึง 10 ปี จึงจะจ่ายหนี้ได้ทั้งหมด
อันที่จริงสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2555-2559 ได้มีการอนุมัติและจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิก 6 ราย รวม 199 สัญญา เป็นจำนวนเงิน 2,285.87 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินกู้เกินกว่าระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด จึงถือว่ามีการกระทำละเมิดต่อสหกรณ์ฯ ก่อให้เกิดความเสียหายไม่น้อยกว่า 2,195 ล้านบาท
แต่การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีและกรมส่งเสริมสหกรณ์ กลับไม่พบความผิดปกติในช่วงแรก จนกระทั่งปี 2559 สำนักส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้ตรวจสอบพบ จึงสั่งให้สหกรณ์ฯดำเนินการแก้ไข พร้อมดำเนินการเรียกค่าเสียหายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่คณะกรรมการสหกรณ์ฯกลับเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆ
กระทั่งเมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ใช้อำนาจนายทะเบียนที่2/2561 สั่งปลดคณะกรรมการสหกรณ์สโมสรรถไฟชุดที่ 12 ทั้งคณะจำนวน 9 ราย หลังเพิกเฉยไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีกรรมการชุดเก่าที่ทำผิดระเบียบปล่อยเงินกู้จนสหกรณ์เสียหายกว่า 2,195 ล้านบาท ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการ ตามมาตรา 22 (1) ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ให้ดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายจากคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 7-11 จนพ้นกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว้เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561
ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ที่ถูกดองไว้ในคณะกรรมการสหรณ์ฯถึง 6 ชุด ตั้งแต่คณะกรรมการชุดที่ 7 ถึงชุดที่ 12 ส่งผลให้ปัญหาลุกลาม ขาดสภาพคล่องอย่างหนัก เป็นบทเรียนที่สะท้อนการตรวจสอบและการกำกับดูแลที่ไม่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการและกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งๆที่คณะกรรมการที่ถูกคัดเลือกเข้ามาต้องรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกกว่า 6,300 คน ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเงินที่แท้จริง

จากนี้ไปกรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรนำบทเรียนจากความล่าช้าในการแก้ไขปัญหามาปรับปรุงประสิทธิภาพการกำกับดูแลสหกรณ์ทั้งระบบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซํ้าซาก

.......................
บทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ|หน้า 6 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3355 ระหว่างวันที่ 8-11 เม.ย.2561
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง.....


'สหกรณ์ฯ รถไฟ' ฉาว! กรรมการกู้ 2 พันล้านทุจริตสหกรณ์รถไฟพ่นพิษ 14 สหกรณ์-2แบงก์ สูญ 5 พันล้าน สมาชิกหลายหมื่นเครียดชี้เอกสารรายงานประชุมเท็จ สอดไส้กู้‘สหกรณ์ฯ รถไฟ’พังกว่า 2 พันล้านยื่น‘ดีเอสไอ’สอบเชิงลึก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯรถไฟรํ่ารวยผิดปกติกลุ่มธรรมาภิบาลชง"บิ๊กตู่"สอบสหกรณ์สโมสรรถไฟปลดฟ้าผ่า!! กรรมการสหกรณ์สโมสรรถไฟ 


HASTAG   Thansettakij    ทุจริตสหกรณ์รถไฟ    สหกรณ์รถไฟ   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij