การรถไฟฯรายงานผู้โดยสารเดินทางช่วงสงกรานต์13 เม.ย. กว่าแสนคนสายใต้แชมป์


Publisher : 14 April 2018
การรถไฟฯ ขอรายงานสถิติจำนวนผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำวันที่ 13 เมษายน 2561 มีจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด 101,220 คน แบ่งออกเป็นผู้โดยสาขาออกจากกรุงเทพ จำนวน 60,007 คน และผู้โดยสารเข้ากรุงเทพ จำนวน 40,003 คน สำหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ มีผู้เดินทางจำนวน 29,003 คน รองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 28,213 คน สายเหนือ 23,002 คน สายตะวันออก 12,001 คน และสายแม่กลอง 9,001 คน ภาพรวมการโดยสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนบรรยากาศตามสถานีต่าง ๆ ในช่วงเช้าวันนี้ (14 เมษายน 2561) ไม่มีผู้โดยสารหนาแน่น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ทยอยเดินทางกลับตั้งแต่ในช่วงวันที่ 11-13 เมษายน 2561 ทั้งนี้ คาดว่าประชาชนจะทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพหนาแน่นในวันที่ 15 เมษายน 2561 ซึ่งการรถไฟฯ ได้จัดขบวนรถเสริมช่วยการโดยสาร รองรับประชาชนเที่ยวกลับในวันดังกล่าว อีก 4 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้

1. ขบวน 976 (ศรีสะเกษ - กรุงเทพ) ออกเวลา 16.30 น. ถึง 03.20 น.
2. ขบวน 962 (ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ) ออกเวลา 19.30 น. ถึง 04.45 น.
3. ขบวน 934 (อุบลราชธานี - กรุงเทพ) ออกเวลา 19.45 น. ถึง 07.15 น.
4. ขบวน 936 (อุดรธานี - กรุงเทพ) ออกเวลา 20.40 น. ถึง 08.30 น.
สำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง


HASTAG   การรถไฟ    สงกรานต์    ผู้โดยสาร   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij