จับตา ชงตั้งปลัดคลัง-เลขาสภาพัฒน์คนใหม่ ก.คลังเสนอร่างพรบ.สลากฉบับใหม่ และมาตรการรวมธนาคารพาณิชย์


Publisher : 17 April 2018
- 17 เม.ย. 61 - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ตามปกติทุกวันอังคาร ที่ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวาระการประชุมที่หน่วยงานๆ ต่างเสนอผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อให้ที่ประชุมครม.พิจารณาและมีมติ โดยมีวาระที่น่าสนใจที่น่าจับตา คือ กระทรวงการคลังอาจจะมีการเสนอรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่ เป็นวาระจร. ให้ครม. พิจารณา หลังจาก เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดเหตุวุ่นๆ หลังนายสมชัย สัจพงษ์ ลาออกจากราชการ หลังครม.มีมติรับทราบการรับโอนนายสมชัยจากปลัดกระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แทนนายปรเมธี วิมลศิริ ที่ครม.โยกย้ายออกจากตำแหน่งเลขาธิการสศช. ไปนั่งเป็นปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แทนนายนายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนจนถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน จากกรณีอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตเงินกองทุนสงคราะห์ รวมทั้งต้องจับตาด้วยว่า สำนักนายกรัฐมนตรี จะเสนอชื่อใครดำรงตำแหน่งเลขาธิการสศช. แทนนายปรเมธี เพื่อไม่ให้งานของทั้งกระทรวงการคลังและสศช. ที่เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลสะดุด

นอกจากนี้กระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่..) พ.ศ. ...  แทนร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 ที่บังคับใช้มาอย่างยาวนานถึง 44 ปี ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลัง ก็ยังเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. … หรือ มาตรการเพื่อสนับสนุนการควบรวมธนาคารพาณิชย์ไทย ให้ครม.พิจารณา

ส่วนหน่วยงานอื่นๆ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯและปริมณฑล (ลำลูกกา คลองสอง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอกรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหารของอาเซียน


HASTAG   ฐานเศรษฐกิจ    ครม.    ปลัดคลัง    Thansettakij    เลขาสภาพัฒน์   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij