ศปถ.สรุปสถิติ 6 วัน มีผู้เสียชีวิต 378 ราย บาดเจ็บ 3,575 ราย


Publisher : 17 April 2018
ศปถ.สรุปสถิติ 6 วันของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ตั้งแต่ 11-16 เม.ย.61 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,418 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 378 ราย บาดเจ็บ 3,575 ราย 

-17 เม.ย 2561-  พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 16 เมษายน 2561
ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุ 425 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 49 ราย ผู้บาดเจ็บ 464 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ร้อยละ 28.47 ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 27.29 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.80 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 64 บนถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 39.76 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 34.82 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01-20.00 น. ร้อยละ 23.53 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 28.07
พล.ท.ธเนศ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,031 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 65,226 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 856,446 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 176,415 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 49,866 ราย ไม่มีใบขับขี่ 46,067 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ พิษณุโลก 17 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ สมุทรปราการและพิษณุโลก 4 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ พิษณุโลก 17 คน

พล.ท.ธเนศ กล่าวอีกว่า สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-16 เมษายน 2561 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,418 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 378 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,575 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต มี 6 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ระนอง สตูล สมุทรสงคราม หนองคาย และหนองบัวลำภู จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ จำนวน 126 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 19 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 136 คน
พล.ท.ธเนศ กล่าวด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เน้นย้ำให้ ศปถ. ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนทุกเส้นทางอย่างต่อเนื่อง เพราะในวันนี้ประชาชนบางส่วนยังคงเดินทางกลับ นอกจากนี้ขอให้จังหวัดวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยให้ความสำคัญกับประเด็นที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะอำเภอที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง หรือพื้นที่สีแดงและสีส้ม เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาล ตลอดจนเพื่อให้การขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนมีประสิทธิภาพในการลดความสูญเสียได้มากที่สุด
ขณะที่นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า สถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ วันที่ 16 เมษายน 2561 มีจำนวน 325 คดี ซึ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุราทั้งหมด สำหรับยอดสะสม 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-16 เมษายน 2561 มีคดีทั้งหมด 7,148 คดี แบ่งเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 6,982 คดี คิดเป็นร้อยละ 97.6 ขับรถประมาท 21 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.29 แข่งรถหรือขับซิ่ง 2 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.02 ขับเสพ 143 คดี คิดเป็นร้อยละ 2 ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีเมาแล้วขับสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 455 คดี จังหวัดมหาสารคาม 394 คดี และจังหวัดสุรินทร์ 313 คดี

 


HASTAG   7 วันอันตราย    Thansettakij    วันสงกรานต์   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij