ครม.แต่งตั้งขรก.พรึ่บ! ประสงค์เป็น “ปลัดคลัง” “สนธยา” เป็นที่ปรึกษานายกฯ


Publisher : 17 April 2018
- 17 เม.ย. 61 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่นายสมชัย สัจจพงษ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลังลาออกจากราชการ เพราะที่ประชุมครม.มีมติให้นายสมชัยย้ายไปเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมื่อสัปดาห์ที่เเล้วนั้น

ที่ประชุมครม.วันนี้แต่งตั้งนายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็น ปลัดกระทรวงการคลัง โอนตัว นายทศพร ศิริสัมพันธ์ จากเลขาธิการก.พ.ร. เป็นเลขาธิการสศช. โอนตัว นายปกรณ์ นิลพันธ์ รองเลขาธิการกฤษฎีกา เป็นเลขาธิการก.พ.ร. โอนตัว นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นอธิบดีกรมสรรพากร โอนตัวนายประภาศ คงเอียด ผอ.สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็น ผอ. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

โอนตัวนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง เป็น ผอ.สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โอนตัวน.ส.ชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง เป็นผู้ตรวจกระทรวงการคลัง

ที่ประชุมครม.อนุมัติ แต่งตั้งนายสนธยา คุณปลื้ม  อดีตรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  แต่งตั้งนายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งนายสันติ กีระนันทน์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

อนึ่งตระกูลคุณปลื้มนั้นเป็นนักการเมืองในจ.ชลบุรีเเละสังกัดพรรคพลังชล โดยนายสนธยาเคยเป็นส.ส.หลายสมัยเเละรัฐมนตรีหลายกระทรวง ส่วนนายอิทธิพลนั้นเคยเป็นนายกเมืองพัทยา


HASTAG   แต่งตั้งโยกย้าย    ฐานเศรษฐกิจ    ปลัดคลัง    ที่ปรึกษานายกฯ    Thansettakij   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij