'สุวพันธุ์' ถก สคบ. เร่งปราบ "อาหารเสริม-ยาผิด ก.ม." สั่งระงับ "โฆษณาเกินจริง"


Publisher : 11 May 2018
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 2/2561 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยจะให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างการรับรู้ ดำเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วน

นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการทั่วไป อาทิ ธุรกิจสถานบริการออกกำลังกาย บริการเสริมความงาม ธุรกิจนำเที่ยว เป็นต้น จำนวน 18 เรื่อง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม จำนวน 22 เรื่อง
นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตามการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในเรื่องการบูรณาการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารและยา โดยทาง อย. ได้ดำเนินการ 3 มิติ คือ 1.การระงับโฆษณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การโฆษณาที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการเฝ้าระวังตรวจสอบ และระงับการเผยแพร่ จากเดิมที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการระงับ 45 วัน ได้ปรับเหลือ 2-3 วัน 2.ระงับการเผยแพร่ และกระจายสินค้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดย อย. บูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) 3.การบูรณาการเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้เข้ามาร่วมดูกรณีผู้ได้รับความเสียจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามกฎหมาย


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ติดคิวอาร์โค้ด! เช็ก 'อย.ปลอม' อาหารเสริม
ฐานโซไซตี : สังคมถล่ม อย.ปล่อยโฆษณาอาหารเสริม โจ่งครึ่ม!!!!

HASTAG   สคบ    ฐานเศรษฐกิจ    อาหารเสริม    สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ    Thansettakij    โฆษณาเกินจริง    ยาผิดกฎหมาย   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij