ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : ออก พรก.คุมเงินดิจิทัล บอนไซหรือสนับสนุน (1/2)


Publisher : 15 May 2018
รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณกรรณิการ์ รุ่งกิจเจริญกุล สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น ออก พรก.คุมเงินดิจิทัล บอนไซหรือสนับสนุน โดย ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์ ผอ.โครงการอบรมนักลงทุน CSI วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต และ ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)
HASTAG   #การลงทุน    #เศรษฐกิจ    #การเงิน    #ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ    #เงินดิจิทัล    #พรก.คุมเงินดิจิทัล    #Thansettakij   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij