อายัด “คริปโต”ได้หรือไม่กรมบังคับคดีลุยศึกษา“ดีอี”แนะกม.ยังไม่เอื้อ


Publisher : 16 May 2018

อายัด “คริปโต”ได้หรือไม่กรมบังคับคดีลุยศึกษา“ดีอี”แนะกม.ยังไม่เอื้อ

วันนี้(16พ.ค.) ที่โรงแรมเอสดีอเวนิว เขตบางพลัด กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จัดสัมนาโครงการ “การให้ความรู้รูปแบบของธุรกรรมเงินดิจิทัล” เพื่อให้ความรู้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดี ในเรื่องเกี่ยวกับเงินและทรัพย์ดิจิทัล

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวถึงเหตุผลในการจัดโครงการนี้ว่า หลังจากมีความชัดเจนในแง่ของกฎหมายชัดเจนแล้ว คือเมื่อวันที่ 13 พ.ค.ที่ผ่านมา มีการประกาศใช้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่19 ) พ.ศ. 2561 รวมทั้งมีการแก้ไขประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยภาคบังคับคดี ที่มีผลบังคับใช้เมื่อ 5 กันยายน 2560 ที่บัญญัติทรัพย์ที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซึ่งกรมบังคับคดีคิดต่อว่าเงินดิจิทัลหรือทรัพย์ดิจิทัล จะนำมาบังคับคดีได้หรือไม่ซึ่งเมื่อวันที่ 1-4 พ.ค. ที่ผ่านมา กรมบังคับคดีเป็นเจ้าภาพประชุมสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ จาก 50 ประเทศทั่วโลกจำนวน 400 คนมาประชุม หนึ่งในหัวข้อนั้นคือเรื่องการพัฒนาทรัพย์ดิจิทัลกับการบังคับคดี พบว่าเจ้าพนักงานระหว่างประเทศยังไม่มีกรณีบังคับคดีเงินดิจิทัลและทรัพย์ดิจิทัล ยังไม่มีประเทศไหนทำการอายัด แต่สิ่งที่ร่วมกันคือต้องศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ดังนั้นกรมฯจึงได้ตั้งคณะทำงานมีบุคคลจากหลากหลายอาชีพ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในกรมอยู่ในคณะทำงาน มีหน้าที่ตั้งโจทย์ศึกษาวิจัย มีการออกร่างขอบเขตของงาน(ทีโออาร์)หาผู้ทำวิจัย มาทำงานวิจัยว่าเงินและทรัพย์ดิจิทัลสามารถบังคับคดีได้ตามประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยภาคบังคับคดีหรือไม่ คาดว่าจะเห็นผลการศึกษาหรืองานวิจัยภายในกันยายนนี้ สาเหตุที่ต้องรีบทำเพราะธุรกรรมเปลี่ยนรูปแบบอย่างรวดเร็ว

“หากลูกหนี้มีการลงทุนในบิตคอยน์ หรือ คริปโตเคอเรนซี่ แล้วเจ้าหนี้ฟ้องบังคับคดีให้ทำการยึดหรืออายัด ดังนั้นเจ้าพนักงานเราต้องมีความเข้าใจ ถ้าเราบอกว่าอายัดหรือยึดไม่ได้ เราจะมีความเสี่ยงในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เราจึงต้องรู้ว่ายึดหรืออายัดอะไร ทรัพย์หรือเงินดิจิทัล จะตรงตามกฎหมายได้หรือไม่ ต้องตอบให้ได้ว่าเป็นสิ่งที่อายัดได้”นางสาวรื่นวดี กล่าวด้าน นายยรรยง เต็งอำนวย กรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วิทยากรในการสัมมนา กล่าวถึงที่มาของเงินดิจิทัลสกุลเงิน ระบบการทำงาน และการใช้งานเงินดิจิทัลที่นำไปซื้อขายสิ่งของ เก็งกำไร และใช้เป็นเบี้ย(Token) ส่วนเงินและทรัพย์ดิจิทัลสามารถยึดอายัดได้หรือไม่ นายบรรยง กล่าวตอนหนึ่งว่า จากการดูกฎหมายใหม่ที่ออกมา ระบุว่าเงินดิจิทัลเป็นทรัพย์ ดังนั้นสามารถยึดได้

แต่หากนำไปเทียบเคียงกับวิธีการยึดทรัพย์ที่มีรูปร่าง ยังถือว่ามีปัญหาที่ต้องถกเถียงและยังมีปัญหาในข้อกฎหมาย อย่างเช่น หากเป็นหนี้ 3 แสนบาท แล้วเราก็ไปยึดเขามา 3 บิตคอยน์ หรือตอนนั้นประเมินราคาได้ 3 แสนบาท แต่หากวันหนึ่งมูลค่าบิตคอยน์ขยับเป็น 3 บิตคอยน์ 9 แสนบาท ก็จะเกินมูลหนี้ อาจจะถูกท้วงว่ายึดหรืออายัดทรัพย์เกินมูลหนี้ ก็ต้องมีการจ่ายคืนในส่วนที่ยึดเกิน ดังนั้นเจ้าหนี้ก็มีความเสี่ยงกับความผันผวนของราคาบิตคอยน์ส่วนการขายทอดตลาดก็คือการนำไปขึ้นเงินได้หรือไม่ นายบรรยง กล่าวว่า ก็ต้องย้อนถามว่าพระราชกำหนดฯเปิดช่องให้นำเงินดิจิทัลไปขึ้นเงินได้หรือไม่ เพราะธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ก็ออกประกาศว่าเงินดิจิทัลไม่ใช่สกุลเงินที่ธปท.ยอมรับ ดังนั้นหากจะขายทอดตลาดแล้วนำไปขึ้นเงินก็ต้องไปทำกันด้วยวิธีนอกระบบ หรือ โอนบิตคอยน์ไปให้เจ้าหนี้ดำเนินการ ให้เขาไปเล่นหรือให้แลกเอาเอง เพราะหากกรมบังคับคดีไปดำเนินการเองก็ต้องไปดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งถามว่ามีระเบียบหรือกฎหมายอะไรรองรับหรือไม่

“ผมคิดว่าบ้านเรายังไม่พร้อมเรื่องการขายทอดตลาด เพราะพระราชกำหนดที่ออกมาเป็นเรื่องการเก็บภาษีอย่างเดียว แต่ยังไม่มีกฎหมายรองรับร้านแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ หากจะทำต้องทำนอกระบบการเงินที่ยังไม่มีการจดทะเบียน ดังนั้นกรมบังคับคดีเราเป็นหน่วยงานราชการ การที่จะโอนบิตคอยน์แล้วไปรับเป็นเงินบาทกลับมายังทำไม่ได้ เพราะราชการมีระเบียบบังคับอยู่”นายบรรยง กล่าว
HASTAG   กรมบังคับคดี    บิตคอยน์    เงินดิจิทัล    คริปโตเคอเรนซี    ทรัพย์ดิจิทัล   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij