'พาณิชย์' เตือนล้ง! ซื้อผลไม้กดราคา โทษหนัก! หลังกม.การแข่งขันทางการค้าใช้เเล้ว


Publisher : 17 May 2018
กรรมการแข่งขันทางการค้า ใช้อำนาจตามพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่ จัดการล้งรับซื้อผลไม้กดราคาเกษตรกร ส่งหนังสือเตือน หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 6 ล้านบาท

- 17 พ.ค.2561- นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเปิดเผยว่า หลังจากที่พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า มีผลบังคับใช้แล้ว ทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาปัญหาการใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรมตามมาตรา 57 (2) ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทำการใดๆให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะใช้อำนาจตลาดหรืออำนาจต่อรองอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งขณะนี้พบว่ามีผู้ประกอบการที่รวบรวมสินค้าเกษตรหรือล้งรับซื้อผลไม้บางรายมีพฤติกรรมเข่าข่าย เช่น การทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พฤติกรรมการซื้อที่ไม่เป็นธรรม กดราคา เป็นต้น ทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจึงใช้อำนาจมาตรา 60 ของพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า ที่ให้คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าดำเนินการทางกฎหมายได้ทันทีหากเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ประกอบการมีพฤติกรรมเข้าข่าย หรือฝ่าฝืนมาตรา 51,54,57(2)และ 58
ซึ่งในกรณีนี้ก็ได้มีมติส่งหนังสือไปยังล้งรับซื้อผลไม้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยหยุดพฤติกรรมดังกล่าวทันที แต่หากผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวก็สามารถชี้แจงได้ หรือยื่นอุทธรณ์ได้ และหากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถฟ้องร้องต่อศาลปกครองภายใน 60 วัน หลังที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่ง อย่างไรก็ตามหากยังคงมีการฝ่าฝืนคำสั่งก็จะมีโทษสูงสุด 6 ล้านบาท หรือปรับรายวันๆละ 3 แสน ทั้งนี้กระทรวงจะส่งหนังสือดังกล่าวไปยังผู้ประกอบการธุรกิจอื่นๆด้วยเพื่อให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่ด้วย

กฎหมายฉบับใหม่นี้จะสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะแจ้งให้กับผู้ประกอบการตั้งแต่ ล้ง เกษตรกรผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงเนื้อหาสำคัญของพ.ร.บ.ฉบับนี้ว่า พฤติกรรมใดที่เข้าข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน พร้อมขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฎหมาย หากผู้ประกอบการรายใดไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนมายังกระทรวงพาณิชย์ได้เพื่อนำสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าได้ ทั้งนี้พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าจะป้องกันการค้าไม่เป็นธรรมไม่เพียงแต่ล้ง แต่รวมถึงผู้ประกอบอื่นๆอีกด้วย และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ประกอบการธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย


HASTAG   Thansettakij   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij