คาดกกต.ใหม่รับรองผู้ตรวจการเลือกตั้งปลายก.ย.นี้


Publisher : 10 August 2018

“ศุภชัย” คาดรับรองผู้ตรวจการเลือกตั้งได้ปลายกันยายนนี้ เชื่อ กกต.ชุดใหม่เป็นผู้ลงนามรับรอง ชี้ถ้าไม่มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง ก็เลือกตั้งไม่ได้นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงข้อเสนอที่ต้องการให้ กกต.ขยายกรอบเวลาการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งออกไปก่อน  เพื่อรอให้ กกต.ชุดใหม่เข้ามาคัดเลือก ว่า ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะต้องทำตามกฎหมายและระเบียบที่วางไว้ หากไม่ทำ อาจถูกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฟ้องร้องได้ แล้วใครจะมาช่วยเรา

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง  อยู่ในขั้นตอนรับฟังข้อมูลจากจังหวัดต่าง ๆ ว่าบุคคลที่คัดเลือก 8 คน มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม มีความประพฤติอย่างไร มีความเป็นกลางหรือไม่ กว่าจะแต่งตั้งก็ปลายเดือนกันยายน คาดว่า กกต.ชุดนี้คงพ้นหน้าที่ไปแล้ว โดย กกต.ชุดใหม่น่าจะเป็นผู้ลงนามประกาศรับรอง และถ้าปรากฎว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งประพฤติมิชอบ ไม่เป็นกลาง ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 29 วรรค 7 กกต.มีมติปลดได้ทันที แม้จะแต่งตั้งไปแล้วก็ตามส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ารายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้ง ซ้ำกับ กกต.จังหวัดเดิมนั้น นายศุภชัย กล่าวว่า พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงาน อย่ามอง กกต.จังหวัดว่าเป็นคนไม่ดี ต้องมองคนในแง่บวก แต่ถ้าเป็นคนไม่ดี มีความประพฤติไม่ดี ก็ปลดได้ อีกทั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งไม่ได้มีอำนาจในการทำสำนวน เพียงแต่ตรวจการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่ามีการทุจริตเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือไม่เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีองค์กรเอกชน หรือประชาชน ตรวจผู้ตรวจการเลือกตั้งด้วย

นายศุภชัย กล่าวอีกว่า ส่วนที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะแก้ พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. ก็เป็นอำนาจหน้าที่ที่สามารถทำได้ หากเห็นว่ามีปัญหาหรือข้อบกพร่อง แต่ถ้าไม่มีผู้ตรวจการเลือกตั้งก็ไม่สามารถเลือกตั้งได้  เนื่องจากตามกฎหมายกำหนดว่าหากมีการเลือก ส.ส. หรือมีการคัดเลือก ส.ว. ต้องมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง หากมีการล้มกระดานผู้ตรวจการเลือกตั้ง ก็จะต้องคัดเลือกใหม่เพื่อทำหน้าที่ ส่วนจะกระทบโรดแมปเลือกตั้งหรือไม่ ต้องดูกรอบเวลาการแก้ไขกฎหมาย ซึ่งตนไม่คิดในประเด็นนี้ เนื่องจากจะไปแล้ว แต่ในระหว่างที่ยังไม่มีการแก้ไขกฎหมาย กกต. ก็จะเดินหน้าไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ เมื่อ กกต.ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ ก็สามารถปฏิบัติงานได้เลย

“ไม่มีการวางยา เนื่องจากเข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติทั้งนั้น และไม่มีความจำเป็นที่จะตั้งคนของตัวเองเอาไว้ ทั้งนี้หาก กกต.ชุดใหม่เห็นว่ามีระเบียบใดไม่เหมาะสม ก็สามารถออกมติแก้ไขได้” นายศุภชัย กล่าว
HASTAG   คณะกรรมการการเลือกตั้ง    กกต.    ศุภชัย สมเจริญ    ผู้ตรวจการเลือกตั้ง   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij