ลูกกระบือปลักจากตัวอ่อนหลอดแก้วตัวแรกของกรมปศุสัตว์


Publisher : 10 August 2018

ลูกกระบือปลักจากตัวอ่อนหลอดแก้วตัวแรกของกรมปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้รับรายงานจากสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ว่า มีลูกกระบือปลักเกิดจากแม่กระบือที่อุ้มท้องตัวอ่อนจากการย้ายฝากตัวอ่อนที่แช่แข็งไว้นานถึง 12 ปี โดยตัวอ่อนกระบือปลักนี้ผลิตด้วยวิธีปฏิสนธินอกร่างกาย (invitro fertilization: IVF) เรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่า ตัวอ่อนหลอดแก้ว
นับเป็นลูกกระบือปลักตัวแรกของกรมปศุสัตว์เกิดจากตัวอ่อนหลอดแก้ว ผลการเกิดลูกกระบือปลักจากตัวอ่อนที่แช่แข็งนานถึง 12 ปีเป็นการยืนยันถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพทางระบบสืบพันธุ์ สามารถนำมาใช้ในงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมสัตว์ได้เป็นอย่างดี อันเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของกรมปศุสัตว์ โดยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีทางระบบสืบพันธุ์ เพื่อช่วยผลิตสัตว์พันธุ์ดีอนุรักษ์เก็บรักษาพันธุกรรมและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ มาตลอดกว่า 20 ปี มีลูกโคนม โคชน และโคขาวลำพูนที่เกิดจากตัวอ่อนหลอดแก้วก่อนหน้านี้เมื่อ 10 ปีที่แล้ว

สำหรับผลงานได้เผยแพร่ไปสู่สาธารณะเป็นที่ประจักษ์ในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการดำเนินงานทดลองผลิตตัวอ่อนกระบือปลักด้วยวิธีปฏิสนธินอกร่างกายได้เริ่ม มาเมื่อราว 20 ปีที่แล้ว ระหว่างปี 2547-2548 ได้แช่แข็งตัวอ่อนไว้จำนวนหนึ่ง และตัวอ่อนแช่แข็งถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้ไนโตรเจนเหลว ตลอดมานับตั้งแต่บัดนั้น

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จครั้งนี้ เกิดจากการทำงานแบบบูรณาการระหว่างศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ การย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์จังหวัดนครราชสีมาภายใต้กำกับของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์และศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อปี 2560 ได้มีการบูรณาการทำงานระหว่าง 2 หน่วยงานดังกล่าวจึงมีการเตรียม กระบือตัวรับ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับฝากตัวอ่อนแช่แข็ง และฝากตัวอ่อนเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยฝากไป 2 ตัว ตัวละ 1 ตัวอ่อน แม่กระบือท้อง 1 ตัวและคลอดลูก
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ตัวอ่อนกระบือปลักที่ย้ายฝากและติดตั้งท้องเป็นตัวอ่อนเกิดจากการปฏิสนธินอกร่างกายที่แช่แข็งเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548 รวมเวลาที่ตัว อ่อนถูกแช่แข็งเก็บไว้นาน 12 ปี พ่อพันธุ์น้ำเชื้อกระบือปลักหมายเลข SB2/36 ตรวจสอบความเป็นแม่ลูกด้วยเทคนิคดีเอ็นเอพบว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมจึงสรุปได้ว่าเป็นลูกเกิดจากการฝากตัวอ่อน

สรุปข้อมูลลูกเกิดจากตัวอ่อนหลอดแก้วแช่แข็งนาน 12 ปี พ่อพันธุ์เป็นน้ำเชื้อแช่แข็งกระบือปลักหมายเลข SB2/36 วันเกิด 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.19 น. เพศเมีย แม่กระบืออุ้มท้องหมายเลข SRB 7/57 ท้องนาน 341 วัน น้ำหนักแรกเกิด 35 กก. ส่วนสูง 71 ซม. ลำตัวยาว 64 ซม. รอบอก 73 ซม.
HASTAG   กรมปศุสัตว์    สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์    กระบือปลัก   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij