"บอร์ดอีอีซี" ไฟเขียว! รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 ถึงตราด


Publisher : 10 August 2018

"บอร์ดอีอีซี" ไฟเขียว! รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 ถึง จ.ตราด  พร้อมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานอีอีซี ยัน! โครงการเร่งด่วน คาดลงนามสัญญากับเอกชนได้ต้นปีหน้า

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2561 ได้รายงานความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้เดินทาง Roadshow ในหลายประเทศ เพื่อดึงดูดนักลงทุนสำคัญและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิเช่น ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ ซึ่งในวันที่ 20–26 มิ.ย. 2561 ได้มีการหารือกับ บริษัท เพียร์สัน ด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในการรองรับการพัฒนา 10 อุตสาหกรรม ในพื้นที่ EEC

โดยเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561 สกพอ. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ Framework for Human Resources Development Collaboration ซึ่งเป็นการสานต่อความร่วมมือภายหลังการเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ซึ่ง บริษัท เพียร์สัน มีแผนการดำเนินงานชัดเจนที่จะนำแนวทางการพัฒนาแรงงานด้วยระบบ Business and Technician Education Council (BTEC) เป็นหลักสูตรอาชีวะศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นนำทั่วโลกเข้ามาปรับใช้ให้สอดคล้องตรงกับความต้องการแรงงานของภาคอุตสาหกรรมในอีอีซี และล่าสุดในวันที่ 10 ส.ค. 2561 ทางคณะเพียร์สันได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะสถาบันอาชีวะศึกษาในพื้นที่ EEC แล้ว

ทั้งนี้ การดำเนินการในด้านการศึกษา สกพอ. มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับ 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนสัตหีบโมเดลพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ EEC

อีกทั้ง ที่ประชุมยังรับทราบถึงความคืบหน้าในด้านการลงทุน โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้  การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC มีจำนวนทั้งสิ้น 142 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุนรวม 183,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 122% ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน  รวมถึงที่ประชุมรับทราบ การประกาศสิทธิประโยชน์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ 11 ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อีกด้วย

นายคณิศ กล่าวอีกว่า นอกจานี้ยังได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีความก้าวหน้าและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 1 มีบริษัทเอกชนให้ความสนใจถึง 31 ราย จาก 7 ประเทศ  โดยจะมีการจัดประชุมชี้แจงเอกสารคัดเลือกครั้งที่ 2 วันที่ 24 ก.ย. 2561 และเปิดรับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ วันที่ 12 พ.ย. 2561 ประกาศผลผู้ยื่นข้อเสนอ เดือน ม.ค. 2562 และลงนามสัญญาร่วมลงทุน เดือน ก.พ. 2562 เปิดให้บริการโครงการฯ ปลายปี 2566

โดยที่ประชุมยังเห็นชอบแผนการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 (ส่วนต่อขยายท่าอากาศยานอู่ตะเภาผ่าน ระยอง จันทบุรี และตราด) ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการศึกษาและออกแบบโครงการฯ

ส่วนโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงท่าอากาศยานอู่ตะเภา ระยะที่ 1 พร้อมประกาศเชิญชวนให้เอกชนร่วมลงทุนภายในเดือน ก.ย. 2561 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกรอบการพัฒนาโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงท่าอากาศยานอู่ตะเภา ระยะที่ 1 พร้อมทั้งหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน โดยได้มีการลงนาม MOU เช่าที่ดินกับกองทัพเรือในวันที่ 10 ส.ค. 2561 และจะประกาศเชิญชวนให้เอกชนร่วมลงทุน เดือน ก.ย. 2561 ประกาศผลผู้ยื่นข้อเสนอ เดือน พ.ย. 2561 ลงนามสัญญาร่วมลงทุน เดือน ธ.ค. 2561 เปิดให้บริการโครงการฯ ปี 2564

สำหรับโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 พัฒนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวปริมาณสินค้า ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนครั้งที่ 4 เดือน ส.ค. 2561 ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน เดือน ก.ย. 2561 กำหนดให้เอกชนยื่นข้อเสนอ เดือน ม.ค. 2562 คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน เดือน ก.พ. 2562

ขณะที่ โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษารูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนครั้งที่ 3 เดือน ส.ค. 2561 ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน เดือน ต.ค. 2561 กำหนดให้เอกชนยื่นข้อเสนอ เดือน ธ.ค. 2561 คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน เดือน ก.พ. 2562


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ทุนนอกแห่ลง 'อีอีซี' !! 'ไทคอนฯ' ปรับเป้าเช่าโรงงาน-คลังสินค้า รับการลงทุน
เร่งไฮสปีดเทรน-รถไฟทางคู่ ระบบโลจิสติกส์ทางรางขับเคลื่อนอีอีซี

HASTAG   สนามบิน    ฐานเศรษฐกิจ    รถไฟความเร็วสูง    ตราด    อีอีซี    Thansettakij    บอร์ดอีอีซี   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij