พณ. แนะเอสเอ็มอีปรับตัวรับ E-Commerce


Publisher : 23 August 2018
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ (23 ส.ค. 2561) กระทรวงพาณิชย์จัดงาน "E-Commerce BIG BANG" มินิสัญจร @อุดรธานี ณ ห้องอุดรธานี แกรนด์ บอลรูม โรงแรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี โดยมีชาวอุดรธานีเเละใกล้เคียงเข้าร่วมงานล้นหลาม

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ปาฐกถาหัวข้อ "SME ยุคใหม่ ก้าวไกลด้วย E-Commerce" ว่า ขณะนี้โลกของเราได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ไปสู่โลกยุคใหม่ที่เป็นโลกยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ดังจะเห็นได้จากการที่ห้างค้าปลีกทั่วโลกปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หันมาทำการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ผู้ซื้อในยุคดิจิทัล ที่ต้องการได้รับการตอบสนองทันที มีความคาดหวังต่อสินค้าและบริการที่ได้รับสูง ส่งผลการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นแนวโน้มทางการค้าโลกที่สำคัญในปัจจุบันและอนาคต

 

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์"การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการ เพราะลูกค้าจะเข้าถึงเราได้ง่าย เห็นสินค้า รับทราบคุณสมบัติผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยโอกาสมาพร้อมความท้าทาย คือ การยอมรับระบบเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ในการนำมาพัฒนากับสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการต้องยอมรับให้ได้ เพื่อจะทำให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น" ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทั้งนี้ จากการสำรวจของ eMarketer ในปี 2560 การค้าปลีกผ่านอี-คอมเมิร์ซทั่วโลก มีมูลค่าถึง 2.304 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24.8% และมีสัดส่วน 10.2% ของยอดค้าปลีกทั่วโลก การขยายตัวของการค้าอี-คอมเมิร์ซแบบข้ามพรมแดนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อเมริกาเหนือ และยุโรปตะวันตก เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เกิดการเติบโตของการค้าอี-คอมเมิร์ซทั่วโลก

"อี-คอมเมิร์ซมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลง และเปิดกว้าง เพราะการทำธุรกิจจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในประเทศ แต่จะรวมไปถึงต่างประเทศด้วย" ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย


ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นอกจากนี้ ในปี 2560 การค้าอี-คอมเมิร์ซผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้น 40.3% จากปี 2559 โดยมีมูลค่า 1.357 ล้านล้านดอลลาร์ คิดเป็น 58.9% ของยอดขาย

อี-คอมเมิร์ซ ทั้งหมด ตลาดที่มีการค้าอี-คอมเมิร์ซผ่านโทรศัพท์มือถือที่สำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ความนิยมในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ทำให้ Mobile Payment กำลังเป็นการชำระเงินที่ทวีความสำคัญสำหรับการค้าออนไลน์

"การทำธุรกิจผ่านมือถือมีความจำเป็นต้องดูทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพราะการค้ายุคปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน ไม่ต้องเห็นสินค้า แต่ด้วยเทคโนโลยีทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้ แต่การค้าขายจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีความไว้วางใจและมาตรฐาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ" ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย
ศ.ดร.สกลธ์ กล่าวต่อไปอีกว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ "มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลอย่างสมดุลและยั่งยืน ภายใต้โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ "ประเทศไทย 4.0" ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ที่เกิดจากความมุ่งมั่นของรัฐบาล ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล ในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทย โดยภายใต้โมเดลเศรษฐกิจนี้ SMEs ผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ คนตัวเล็ก และเกษตรกร จะเป็นแม่ทัพหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ผ่านการสานพลังประชารัฐที่เกิดจากการผนึกกำลังกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาคมทุกภาคส่วน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อย่างไรก็ดีรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนา Digital Infrastructure และ Digital Trading โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งการลงทุนของภาครัฐเอง ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน ทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างระบบการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถเข้าถึงชุมชนในชนบท ตลอดจนพัฒนาศักยภาพแก่ชนบทในการเข้าถึงตลาดโลก ทั้งในการจำหน่ายสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชุมชน และการเข้าถึงตลาดนักท่องเที่ยวทั่วโลก อันจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในชนบท


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
'ซีพีเอฟ' ลุยตลาด E-Commerce พัฒนาระบบสั่งซื้อ "หมูออนไลน์"
E-Commerce Big Bang @เชียงราย


ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าวHASTAG   E-commerce    SMEs    ฐานเศรษฐกิจ    อุดรธานี    เอสเอ็มอี    พาณิชย์    Thansettakij   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij