บทบรรณาธิการ: ข้าราชการเกียร์ว่าง รับสัญญาณเลือกตั้ง


Publisher : 15 September 2018

หลังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติประกอรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งจะมีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ทำให้สัญญาณการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ชัดเจนมากขึ้น

ทำให้บรรดานักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ขานรับข่าว ผ่านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา เพียงวันเดียวตลาดหุ้นทะยานขึ้น 38.57 จุด คิดเป็น 2.3% มูลค่าการซื้อขาย 78,999.34 จุด โดยนักลงทุนต่างชาติกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิจำนวน 2,007.13 ล้านบาท จากที่ก่อนหน้านี้ทยอยขายสุทธิมาต่อเนื่อง

ปฏิเสธไม่ได้ว่าความชัดเจนในการเลือกตั้ง สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนอย่างมาก โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าประเมินว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ ก็จะมีเงินสะพัดไม่ตํ่ากว่า 4 หมื่นล้านบาท พร้อมเชื่อว่าการเลือกตั้งในปีหน้าจะกระตุ้นเศรษฐกิจจะช่วยทำให้เศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้นอย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่ากังวลในขณะนี้คือ ข้าราชการระดับสูงในหลายๆกระทรวงเริ่มใส่เกียร์ว่าง โดยเฉพาะกระทรวงที่คาดหมายกันว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีในปัจจุบันจะไม่ได้กลับมาเป็นรัฐมนตรีอีก สะท้อนจากการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท ที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า 96% ของวงเงินงบประมาณ 2.9 ล้านล้านบาท แต่จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมกลับเบิกจ่ายได้เพียง 84.46% ตํ่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไป 3.19% โดยกระทรวงที่เบิกจ่ายงบลงทุนได้ตํ่ากว่า 50% คือ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่ข้าราชการใส่เกียร์ว่าง เพื่อรอดูความชัดเจนว่า พรรคการเมืองใด หรือใครจะเข้ามาเป็นรัฐบาล ย่อมส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่กำลังปรับตัวในทิศทางดีขึ้น และถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายในช่วงโค้งสุดท้ายของรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ต้องหาวิธีปลดล็อก เพราะหากประเมินจากการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 กว่าจะจัดตั้งรัฐบาลเสร็จ มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ เร็วสุดประมาณเดือนเมษายน 2562 แต่อาจจะยืดเยื้อถึงเดือนมิถุนายน 2562


นั่นหมายความว่านับจากนี้อีก 7-9 เดือน ถึงจะมีรัฐบาลชุดใหม่ ดังนั้นในระหว่างนี้ “พล.อ.ประยุทธ์” ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาจจำเป็นต้องงัดมาตรา 44 ที่มีอยู่ในมือขันนอตข้าราชการเกียร์ว่างอีกรอบ เพื่อให้การบริหารประเทศช่วงเปลี่ยนผ่านไม่สะดุด

บทบรรณาธิการฐานเศรษฐกิจ หน้า 6 ฉบับ 3401 ระหว่างวันที่ 16-19 ก.ย.2561
HASTAG   บทบรรณาธิการ    ข้าราชการเกียร์ว่าง รับสัญญาณเลือกตั้ง   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij