นวดไทยได้เฮ! รัฐแคลิฟอร์เนีย ยกเลิกสอบไลเซนส์ประกอบอาชีพ


Publisher : 7 October 2018

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นายเจอรี่ บราวน์ จูเนียร์ ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามอนุมัติกฎหมาย Bill SB-1480 (11) ยกเลิกการสอบข้อเขียน Massage bodywork competency assessment examination เช่น MBLEx, BCETMB เป็นต้น เป็นการยกเลิกชั่วคราว มีผลบังคับใช้ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562-1 มกราคม 2564 สำหรับผู้ที่เรียนจบครบ 500 ชั่วโมงจากโรงเรียนสอนนวดที่ California Massage Therapy Council (CAMTC) รับรอง โดยสามารถยื่นขอใบอนุญาต นวดจาก CAMTC ได้โดยไม่ต้องใช้ผลสอบข้อเขียนข้างต้น ดังนั้นผู้ที่จบหลักสูตรแล้วสามารถรอยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นใบสมัครก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 ยังคงต้องใช้ผลสอบควบคู่ด้วย

นอกจากนี้ จะมีการปรับ เพิ่มค่าสมัครและต่ออายุขอใบอนุญาต ของ CAMTC เป็น 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ด้วย ซึ่งผู้ใดก็ตามที่ใบอนุญาตจะหมดอายุหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงแม้จะต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 ก็ต้องชำระ 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ

สำหรับผู้สมัครขอใบอนุญาตของ CAMTC จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2. เรียนหลักสูตรไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง จากโรงเรียนสอนนวดที่ได้รับการอนุมัติจาก CAMTC ซึ่ง 100 ชั่วโมงจะต้องรวมวิชากายวิภาคศาสตร์ (ANATOMY) สรีรวิทยา (PHYSIOLOGY) ข้อห้ามต่างๆ (CONTRAINDICATIONS) สุขภาพและความสะอาด (HEALTH AND HYGIENCE) และจริยธรรมใน วิชาชีพ (BUSINESS AND ETHICS)

3. หลักสูตร 500 ชั่วโมงนี้ สามารถนำชั่วโมงเรียนมารวมกัน ในกรณีที่ไปเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ซึ่งในขณะเรียนโรงเรียนได้รับการอนุมัติจาก CAMTC ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 แต่ถูกยกเลิกใบอนุญาตหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

4. หากยื่นขอไลเซนส์ในช่วงก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 จะต้องมีใบสอบผ่าน MBLEx กำกับมาด้วย ตามกฎหมายเดิม แต่กฎหมายเดิมจะถูกยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562-1 มกราคม 2564

5. ผ่านการตรวจสอบประวัติจากทาง CAMTC

6. จ่ายค่าธรรมเนียม ตามที่ทาง CAMTC กำหนด

พบกับอัพเดตความเคลื่อนไหวและโอกาสในตลาดต่างประเทศที่สถานทูตไทยทั่วโลกตั้งใจติดตามมาให้ภาคเอกชนไทยได้ที่เว็บไซต์ www.globthailand.com หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถเขียนมาคุยกันได้ที่ info@globthailand.com

..............................................................................................

คอลัมน์ | หน้า 10 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ | ฉบับ 3,407 ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2561
HASTAG  E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij