ปิดฉาก "Moto GP" สะพัด 3,100 ล้านบาท


Publisher : 8 October 2018

กระทรวงท่องเที่ยวฯ แจง 3 วัน แข่ง Moto GP ทำเงินสะพัด จ.บุรีรัมย์ และพื้นที่ใกล้เคียง 3.1 พันล้านบาท ชี้สัดส่วนค่าเดินทางนำโด่งสูงสุด 764 ล้านบาท

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวภายหลังการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ Moto GP สนามที่ 15 PTT Thailand Grand Prix 2018 ระหว่างวันที่ 5 - 7 ต.ค. 2561 จ.บุรีรัมย์ จากการสำรวจเบื้องต้นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในช่วงระยะเวลา 3 วันของการแข่งขันรถจักรยานยนต์ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 205,000 คน แบ่งเป็น ชาวไทยประมาณ 153,750 คน คิดเป็นสัดส่วน 75% ของผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด
โดยเป็นผู้เข้าร่วมงานจาก จ.บุรีรัมย์ ประมาณ 10,250 คน หรือ 6% ในขณะที่เป็นผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติ ประมาณ 51,250 คน คิดเป็น 25% โดยส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติสัญชาติออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ และอังกฤษ (ตามลำดับ) โดยการแข่งขันรถจักรยานยนต์ Moto GP สามารถสร้างรายได้รวมประมาณ 3,100 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นใน จ.บุรีรัมย์ จำนวน 2,470 ล้านบาท และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น จ.ขอนแก่น สุรินทร์ และนครราชสีมา รวมจำนวน 630 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็นการใช้จ่ายในหมวดต่าง ๆ ได้แก่ ค่าพาหนะการเดินทาง จำนวน 764 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 24.70%, ค่าอาหารเครื่องดื่ม ประมาณ 679 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 21.90%, ค่าที่พัก-โรงแรม จำนวน 642 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 20.70%, ค่าซื้อสินค้าและของที่ระลึก จำนวน 517 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 16.70%, ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 349 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 11.30% และค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง 146 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 4.70% (ตามลำดับ)
ทั้งนี้ การจัดการแข่งขัน Moto GP สามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยเป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทางตรง ประมาณ 1,335 ล้านบาท เป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทางอ้อม ประมาณ 1,701 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่ 7,749 คน โดยเป็นการจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3,831 คน คิดเป็น 49.44% ของการจ้างงานใหม่ทั้งหมด และคาดว่าภาครัฐจะจัดเก็บรายได้ในรูปแบบภาษี ประมาณ 329 ล้านบาท

"นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้ถูกยกระดับเป็น 1 ในจุดหมายปลายทางด้านการแข่งขันจักรยานยนต์ของโลก ผ่านสายตาผู้ชมจากทั่วโลกกว่า 800 ล้านคู่ และคาดว่าปีถัดไป หากประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมในการรับรองผู้ชื่นชอบการแข่งขันจักรยานยนต์ เชื่อว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน" ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ กล่าว
HASTAG   ฐานเศรษฐกิจ    โมโตจีพี    Moto GP    Thansettakij   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij