'ไอเอ็มเอฟ' ลด ศก.โลก ขยับตัวเลขจีดีพีไทยขึ้น 4.6%


Publisher : 9 October 2018

'ไอเอ็มเอฟ' หั่นเศรษฐกิจโลกเหลือ 3.7% จาก 3.9% เหตุมาตรการกีดกันทางการค้า-เงินไหลออกปัจจัยเสี่ยง พร้อมปรับเพิ่มจีดีพีไทยโตอยู่ที่ 4.6% และ 3.9% ในปี 62 หลังขยายตัวต่อเนื่อง

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกในปี 2561 และ 2562 ลดลงมาอยู่ในระดับ 3.7% เท่ากัน จากคาดการณ์เดิมเมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา อยู่ที่ 3.9% โดยปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการเติบโตมาจากมาตรการกีดกันทางการค้า ความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายในประเทศกำลังพัฒนา อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำของประเทศที่พัฒนาแล้ว และปัจจัยการเมืองภายในของแต่ละประเทศ
อย่างไรก็ดี ไอเอ็มเอฟ ประเมินว่า จากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และการตอบโต้กลับของประเทศต่าง ๆ จะมีผลกระทบต่อคู่ค้าของไทย โดยสหรัฐฯ ได้คงประมาณการเติบโตในปี 2561 อยู่ที่ 2.9% และในปี 2562 ปรับลดการเติบโตติดลบอยู่ที่ 0.2% เหลืออยู่ที่ 2.5% สาเหตุการตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าจีน 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เช่นเดียวกับจีน ปรับอัตราการเติบในปี 2562 ลดลง 0.2% จาก 6.2% และในปี 2561 เติบโตทรงตัวอยู่ที่ 6.6% และประเทศญี่ปุ่นปรับเพิ่มประมาณการมาอยู่ที่ 1.1% แต่ยังคงต้องติดตามนโยบายการเงินต่อไป
ขณะเดียวกัน ไอเอ็มเอฟ ได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2561 อยู่ที่ 4.6% จากเดิมอยู่ที่ 3.9% และในปี 2562 ปรับจาก 3.8% มาอยู่ที่ 3.9% สะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการเติบโตในช่วงครึ่งแรกของปี
โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2561 เอดีบีได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยขึ้นเป็นร้อยละ 4.5 ในปี 2561 จากเดิมที่คาดการณ์ไว้เมือเดือนเมษายนร้อยละ 4.0 และปรับขึ้นเป็นร้อยละ 4.3 ในปี 2562 จากเดิมที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ร้อยละ 4.1 โดยมีปัจจัยหลักจากการขยายตัวที่แข็งแกร่งขึ้นของภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว อุปสงค์ในประเทศ ผลผลิตภาคการเกษตร การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน
รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ประจำปี 2561 ฉบับล่าสุด (Asian Development Outlook 2018 Update) ระบุว่า ประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียยังคงเติบโตอย่างมั่นคงทั่วทั้งภูมิภาค เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่ง การลอยตัวราคาน้ำมันและก๊าซ และการฟื้นตัวของอินเดีย อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทางการค้าจะเป็นบททดสอบความสามารถในการปรับตัวของภูมิภาค โดยมีความพยายามในการทำข้อผูกพันทางค้าระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

เอดีบียังคงประมาณการ GDP ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอยู่ที่ร้อยละ 6 ในปี 2561 และปรับประมาณการเศรษฐกิจของปี 2562 ลงร้อยละ 0.1 มาอยู่ที่ร้อยละ 5.8 | อ่านเพิ่มเติม |

 

©www.adb.org


HASTAG   จีดีพี    GDP    IMF    ฐานเศรษฐกิจ    เศรษฐกิจโลก    ไอเอ็มเอฟ    Thansettakij   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij