ครม.ปลดล็อกเพดานดอกเบี้ย15 % คุมเข้มธุรกิจสินเชื่อ


Publisher : 10 October 2018

ครม.ปลดล็อกเพดานดอกเบี้ย 15 % คุมเข้มธุรกิจสินเชื่อจับพิโกไฟแนนซ์-ลิสซิ่งขึ้นทะเบียน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)(10ต.ค.61) ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. .... เพื่อกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินบางประเภทที่ยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐกำกับดูแล ได้แก่ 1.ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทสินเชื่อ อาทิ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และ 2.ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ อาทิ ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ ให้เช่าแบบลีสซิ่งและแฟคตอริ่งโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน กำหนดให้จัดตั้งสำนักคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล กำหนดให้ผู้บริการทางการเงินประเภทให้สินเชื่อจะกระทำได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด หรือ นิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ฯ กำหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน ฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้มีการประกอบธุรกิจ

กำหนดโทษปรับทางปกครองสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ โดยมิได้ขึ้นทะเบียนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติตามที่หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ เงื่อนไข ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาท

กำหนดโทษทางอาญาสำหรับผู้ประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตและขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือ ไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ“สิ่งที่สำนักงาน ฯ จะกำกับดูแล เช่น กลไกการกำหนดค่าธรรมเนียม หรือ วิธีการทวงหนี้ และ วิธีการคิดคำนวณดอกเบี้ย ซึ่งเดิมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดการเรียกเก็บดอกเบี้ย 15 % แต่ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ สามารถพิจารณาอุปสงค์ อุปทานควรจะมีการผ่อนปรนหรือไม่”นายณัฐพรกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า หมายความว่า สามารถคิดอัตราดอกเบี้ยได้สูงกว่า 15% นายณัฐพรกล่าวว่า ใช่ เช่น พิโกไฟแนนซ์ คิดดอกเบี้ยในอัตรา 36 % แต่ที่ผ่านมาถึงแม้จะกำหนดไว้ที่อัตรา 15% แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามนั้นจริง ๆ โดยนำไปซ่อนไว้ในค่าธรรมเนียม

นายณัฐพรกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ การกำหนดเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยได้สูงกว่า 15%ได้ ไม่ได้เป็นช่องโหว่ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเรียกเก็บดอกเบี้ยได้สูงเกิน 15 % แต่จะเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันกันทางตลาด เพื่อลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ ฯ จะควบคุมไม่ให้เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินความเหมาะสม
HASTAG   คณะรัฐมนตรี    ลิสซิ่ง    พิโกไฟแนนซ์    เพดานดอกเบี้ย    ธุรกิจสินเชื่อ   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij