"กฤษฎา" สยบดราม่า! "คนรักหมา-แมว" ยัน! ประชาชนไม่เดือดร้อน


Publisher : 11 October 2018

"กฤษฎา" สยบดราม่าร่างกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมฯ ยัน! จะไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน กำลังหาทางเว้นค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ... กรมปศุสัตว์ เผย ยังไม่มีผลบังคับใช้ ครม. ให้กลับไปทบทวนใหม่ เพื่อไม่ให้เป็นภาระ ชี้! หากใครมีข้อแนะนำมีหลายช่องทางนำเสนอ คาดเป็นประโยชน์นำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. ยืนยันว่า จะไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนจากกฎหมายนี้ กำลังหาทางยกเว้นหรือไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยที่กำหนดค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสัตว์และค่าปรับหากผู้เลี้ยงไม่ปฏิบัติ โดยอัตราที่กำหนดอาจเป็นภาระของประชาชนเกินควร ย้ำว่า ร่าง พ.ร.บ.นี้ ยังไม่มีผลบังคับใช้ เป็นร่างกฎหมายที่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อีก 3 วาระ ซึ่งในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยหลักการของร่างในเรื่องนี้เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทารุณและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ทำให้เจ้าของมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงตนเองมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีบัญญัติบางประการ เช่น การขึ้นทะเบียนและการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าปรับที่อาจเป็นภาระแก่ประชาชนเกินควร โดย ครม. จึงมีมติให้กระทรวงเกษตรฯ รับร่างดังกล่าวกลับไปพิจารณาทบทวนร่วมกับสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความเหมาะสมของบทบัญญัติตามความเห็นนายกรัฐมนตรี แล้วนำเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ กำลังเร่งหาแนวทางยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนสัตว์ เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน
สอดคล้องกับ น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ชี้แจงว่า ร่างพระราชบัญญัตินั้น ยังไม่มีผลบังคับใช้แต่อย่างใด เป็นเพียงร่างกฎหมายที่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อีก 3 วาระ ประการสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักการของร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งทำให้เจ้าของมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงตัวเองมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีบทบัญญัติบางประการ เช่น การขึ้นทะเบียนและการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าปรับ ที่อาจเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร
ทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้กลับไปพิจารณาทบทวนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องไม่เป็นภาระแก่ประชาชน แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ดังนั้น ในช่วงนี้หากพี่น้องประชาชนมีความคิดเห็นประการใดเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้ ขอให้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่แอพพลิเคชัน DLD 4.0 หรือ ที่หน้าเฟซบุ๊กปศุสัตว์ก้าวหน้า จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงร่างกฎหมายต่อไป รวมทั้งจะหาแนวทางยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมอบนโยบายมา
สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสัตว์ถูกทอดทิ้ง หรือ สัตว์จรจัด ทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รวมถึงป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่พักพิง มีการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีน ไม่ต้องอดอยาก เจ็บป่วย เสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้าย
HASTAG   ฐานเศรษฐกิจ    แม้ว    คนรักแมว    สุนัข    หมา    Thansettakij    กฤษฎีกา บุญราช    คนรักหมา   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij