'ยูโอบี' เสริมทักษะชีวิตนักเรียนโรงเรียนพระดาบส


Publisher : 11 October 2018

เพราะชีวิตมีหลายมุม ... โลกแห่งการทำงานไม่ได้ต้องการแค่ทักษะการทำงานอย่างเดียวที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ ทักษะชีวิตที่เป็นประโยชน์จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีโอกาสก้าวสู่ความสำเร็จได้ง่ายมากขึ้นอีก เหมือนเป็นการเติมความแกร่งและความพร้อมให้หัวใจธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) จึงได้ริเริ่มกิจกรรม "เติมใจสร้างอนาคต กับทักษะชีวิตดีดี" ที่โรงเรียนพระดาบส ภายใต้แนวคิด Keep the Good Going โดยสอนทักษะวิชาเพิ่มเติมอีก 7 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการออมเงินและการลงทุนเบื้องต้น (Saving & Investment for Life), ทักษะภาษาอังกฤษกับชีวิตประจำวัน (English for Life), ทักษะการถ่ายภาพจากมุมมอง (Photography for Life), ทักษะการสร้างแบรนด์ (Branding for Life), ทักษะการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการตลาด (Digital for Life), ทักษะการป้องกันตัว (Martial Arts for Life) รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจผ่านดนตรี (Music for Life) โดยในแต่ละวิชาได้ผู้มีความรู้และเป็นที่รู้จักมาร่วมเป็นจิตอาสาถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ให้กับน้อง ๆ พระดาบส

"โอภาส เร่งผลดี" หรือ 'โอ' นักเรียนโรงเรียนพระดาบส เล่าว่า "ที่เรียนมาชอบทุกอย่าง เพราะสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้ อย่างเรื่อง 'ถ่ายรูป' คนว่าไร้สาระ แต่จริง ๆ แล้ว สามารถใช้โปรโมทสินค้าในอนาคตได้ เรื่อง 'ภาษา' ก็ไปใช้กับการสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ เพราะเทคนิคการสอนทำให้เราเข้าใจมากขึ้น นอกจากความรู้ที่เราได้รับ เรายังได้อย่างอื่นด้วย อย่างวิชา 'ดนตรี' พี่ที่เป็นนักร้องมาสอนว่า ชีวิตผ่านอุปสรรคอะไรบ้าง เราได้รับรู้และได้เอามาเป็นกำลังใจให้กับตัวเองว่า กว่าจะไปถึงจุดนึงต้องผ่านอะไรบ้าง"

"สิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้จะเอาไปพัฒนาตนเองได้เยอะ สมมติในอนาคตผมเป็นนายช่าง ก็ต้องสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นต่างประเทศ และการถ่ายรูปเป็นคำโฆษณาที่ไม่ต้องใช้ปากพูด อะไหล่ ชิ้นส่วนรถยนต์ ขอขอบคุณทางยูโอบีที่จัดกิจกรรม และอยากให้มีทุกปี เพราะในเมื่อผมได้โอกาสนี้ ผมก็อยากส่งต่อโอกาสนี้ให้รุ่นน้องเรื่อย ๆ"

คริสโตเฟอร์ ไรท์ วิทยากรอาสา วิชาภาษาอังกฤษ กล่าวว่า ครูที่ดี ไม่ใช่สอนวิชาอย่างเดียว แต่ต้องเปลี่ยนสังคม โดยการไปเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำของคน การมาสอนน้อง ๆ ในโรงเรียนพระดาบส จะทำให้ได้รับความรู้ ความบันเทิง ผ่านสื่อการสอนอย่าง เกม กิจกรรมต่าง ๆ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ทำให้คนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง

อรวรรณ ดิษฐโยธิน นักโฆษณา ผู้มีประสบการณ์การสร้างแบรนด์ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การทำงานในการสร้างแบรนด์ สร้างอัตลักษณ์เพื่อให้คนจดจำ ให้กับน้อง ๆ

"ในวันนี้ที่ได้โอกาสมาสอนน้องเรื่องแบรนด์ เรามุ่งหวังให้น้องนำสิ่งที่ได้เรียนไปใช้จริง ในวันนึงที่พวกเขาต้องนำไปใช้ เขาจะฉุกคิดและสามารถต่อยอดได้ เรารู้สึกว่า ถ้าเราได้ใช้ประสบการณ์ความรู้ที่มีเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่น โดยเฉพาะน้อง ๆ ที่อาจจะมีต้นทุนทางสังคมน้อยกว่าคนอื่น เพราะเราเชื่อว่าสังคมประเทศชาติจะดีได้ ต้องเริ่มจากคน ถ้าเรามีโอกาสจะปลูกฝังสิ่งดีให้คนอื่น จงทำ ผลตอบแทน คือ ความอิ่มเอมใจ ถ้าทุกคนคิดว่า มีโอกาสให้ จงให้ เรามีโอกาสให้ความรู้ ความคิดที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิต การให้ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ แต่ให้อะไรที่เราลงไปทำสร้างความยั่งยืนกว่า ดังเช่นคำสอนของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่สอนวิธีตกปลา มากกว่าจะให้ปลา"

ไม่ได้มีเพียงวิทยากรอาสาจากภายนอกธนาคารยูโอบีเท่านั้น จิตอาสายูโอบีก็ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแบ่งปันสิ่งดี ๆ ในกิจกรรมครั้งนี้เช่นกัน
อรวรรณ รัตนวารินทร์ชัย หนึ่งในจิตอาสายูโอบี เล่าว่า ที่ได้มาร่วมเป็นอาสาในห้องเรียนทักษะการสร้างแบรนด์ รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์อีกรูปแบบที่เด็ก ๆ ไม่สามารถหาได้จากห้องเรียนปกติ แต่เป็นการแบ่งปันจากวิทยากรจากภายนอกผู้มีความเชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ นับเป็นการเปิดโลกให้กับน้อง ๆ ให้มาเจอโลกของผู้ใหญ่ เรียนรู้จากประสบกาณณ์จริง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้ คิดว่าเด็ก ๆ น่าจะได้ประโยชน์และนำไปปรับใช้ได้จากรูปแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน

ปิดท้ายด้วย ธีระชัย แสงศิริ หรือ ไฟท์ นักเรียนโรงเรียนพระดาบส กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมกิจกรรม "เติมใจสร้างอนาคต กับทักษะชีวิตดีดีของยูโอบี" ซึ่งได้เลือกเข้ากิจกรรมการออมและการลงทุน เพราะครอบครัวมีการเลี้ยงประมง เลี้ยงปลา และยังขาดความรู้เกี่ยวกับการลงทุน การแก้ปัญหา การบริหารการจัดการต่าง ๆ เมื่อได้เรียนรู้เพิ่มเติม ทำให้รู้จักการประเมินสถานการณ์ การวางแผน การจัดการปัญหาเบื้องต้นว่า ต้องดำเนินการอย่างไร ต้องปรึกษาใคร และได้นำองค์ความรู้เหล่านี้ไปบอกต่อแก่ครอบครัว เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม
กิจกรรมยูโอบีครั้งนี้ 'ไฟท์' มองว่า มีประโยชน์ช่วยเสริมสร้างช่องว่างที่เด็ก ๆ ขาดไป ได้รับประสบการณ์ โดยเฉพาะทักษะชีวิต อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กได้เป็นอย่างดี อยากให้มีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ต่อเนื่องไปถึงรุ่นน้อง อยากให้เด็กรุ่นหลังได้ความรู้และประสบการณ์แบบนี้ เพื่อนำไปปรับใช้

กิจกรรม "เติมใจสร้างอนาคต กับทักษะชีวิตดีดี" เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ "ยูโอบี ฮาร์ทบีท" (UOB Heartbeat) โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธนาคารยูโอบี โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ ศิลปะ (Art), การศึกษา (Education) และเยาวชน (Children) ซึ่งยูโอบีให้การสนับสนุนสามด้านนี้มาเป็นระยะเวลายาวนาน เพราะเราเชื่อมั่นว่า 3 สิ่งนี้ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อความสำเร็จและการเติบโตของประเทศ รวมถึงด้านเศรษฐกิจและสังคม
HASTAG   ฐานเศรษฐกิจ    ยูโอบี    Thansettakij    UOB    ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)    โรงเรียนพระดาบส    เติมใจสร้างอนาคต กับทักษะชีวิตดีดี    ทักษะชีวิต   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij