ฉาย บุนนาค : บัว 4 เหล่ากับสติปัญญาของเจ้าหน้าที่รัฐ กรณีปล่อย "โรงเรียนเข้าตลาดหุ้น"


Publisher : 4 December 2018photo : spattarapa.wordpress.comดั่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบเหมือนบัว 4 เหล่า ได้แก่

1. ดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ คือ พวกที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียว เป็น “สัมมาทิฏฐิ” ครั้นเมื่อได้ฟังธรรมก็สามารถรู้ และเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว... ดั่งบัวเมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันที (อุคฆฏิตัญญู)

2. ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำ พวกที่มีสติปัญญาปานกลาง เป็น “สัมมาทิฏฐิ” เมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติม จะสามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาอันไม่ช้า... ดั่งบัวซึ่งจะบานในวันถัดไป (วิปัจจิตัญญู)

3. ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ พวกที่มีสติปัญญาน้อย แต่เป็น “สัมมาทิฏฐิ” เมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อ มีสติมั่นประกอบด้วยศรัทธา ในที่สุดก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในวันหนึ่งข้างหน้า... ดั่งบัวซึ่งจะค่อยๆ โผล่ขึ้นเบ่งบานได้ในวันหนึ่ง (เนยยะ)

4. ดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม คือ พวกที่ “ไร้สติปัญญา” และยังเป็น “มิจฉาทิฏฐิ” แม้ได้ฟังธรรมก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้ ทั้งยังขาดศรัทธาปสาทะ ไร้ซึ่งความเพียร...  ดั่งบัวซึ่งยังแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าปลา ไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นพ้นน้ำเพื่อเบ่งบาน (ปทปรมะ)

ผู้มีอำนาจรัฐในประเทศเราก็เช่นเดียวกัน... มีทั้งผู้มีสติปัญญาและผู้ที่โง่เขลาเต่าตุ่น... ยึดแต่ “อัตตา” และ “ผลประโยชน์” ส่วนตนเป็นที่ตั้ง... จนทำให้นโยบายการบริหารจัดการองค์กรรัฐสร้างความเสี่ยงและความเสียหายต่อประเทศชาติในวงกว้าง

เพิ่มเพื่อนดร.ภากร ปีตธวัชชัย/ รพี สุจริตกุลอ่าน | ฉาย บุนนาค : เมื่อ“ร.ร.นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ”เข้าตลาดหุ้น อีกหนึ่ง“จริยธรรม”ที่เสื่อมถอยในสังคม
อ่าน | ฉาย บุนนาค : เหตุผลที่ “ร.ร.นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ” และทุก “สถานศึกษา” ไม่ควรเข้าตลาดหุ้น

กลับมาที่ประเด็นฉาวของสังคมที่ ก.ล.ต.นำโดย “เลขาฯ รพี สุจริตกุล” และ ผู้จัดการ ตลท. “ดร.ภากร ปีตธวัชชัย” ปล่อยให้โรงเรียนเอกชนเข้าตลาดหุ้น จนเป็นที่โจษจันและต่อต้านกันในวงกว้าง

ขออนุญาตย้อนลำดับเหตุการณ์ “ความอัปยศ” แห่งระบบการอนุมัติประทับตรารับรอง “สถานศึกษาเข้าตลาดหุ้น” ให้ฟังดังนี้นะครับ

ช่วงเดือนสิงหาคม  2561 ที่ผ่านมา จากที่ปรากฏเป็นข่าวแสดงให้เห็นถึงความพยายามผลักดัน “สถานศึกษาเข้าตลาดหุ้น” ผมจึงตัดสินใจเขียนบทความ 2 ครั้ง แสดงความเห็นค้านตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม  2561 และ วันที่ 6 กันยายน 2561 ในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

แต่เรื่องก็ยังไม่มีการทบทวนใดๆ
อ่าน | 
"3 โรงเรียน" จ่อขายหุ้น! มุ่งหากำไรตามรอย SISB - ปชป. ยื่นศาลปกครองระงับเทรด

หลังจากนั้นช่วงต้นเดือนกันยายน  2561ตามที่ปรากฏเป็นข่าว “กลุ่มธรรมาภิบาล เครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชัน” ซึ่งได้รับข้อมูลจาก “เครือข่ายครูไทย” ที่เป็นห่วงต่อระบบการศึกษามีการเข้ายื่นหนังสือคัดค้านถึง “ก.ล.ต.” และ “หน่วยงานรัฐมากมาย” รวมถึง “กระทรวงศึกษาธิการ” เพื่อให้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงผลกระทบอีกครั้ง เรื่องก็เงียบไปหายไปในกลีบเมฆอีก

ผ่านไปไม่ถึง 90 วัน แห่งกระแสท้วงติงและคัดค้านจากทุกสารทิศ ว่าด้วยเรื่องการปล่อยให้ “สถานศึกษาเข้าตลาดหุ้น”... ก.ล.ต. ก็ยังนิ่งเฉย ถูกปล่อยผ่านปล่อยปละละเลย และสุดท้ายก็เปิดไฟเขียวให้ “โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์” หรือ “SISB” เข้าตลาดหุ้นและกระจายหุ้นสู่สาธารณชน

จากนั้นเมื่อ “เผือกร้อน” ถูกส่งต่อมาที่ “ตลท.” ผู้ทำหน้าที่เสมือนด่านสุดท้ายในการพิจารณาอนุมัติให้ “โรงเรียนเข้าตลาดหุ้น” ความหวังของประชาชนผู้เป็นห่วงและเล็งเห็นผลกระทบต่อประเทศชาติจึงบังเกิด... ฉุกคิดว่า “ดร.ภากร ปีตธวัชชัย” ผู้มีปริญญาหลายใบจะสั่งทบทวนหรือศึกษาเพิ่มเติมอย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจ

แต่สิ่งที่เกิดกลับตรงกันข้าม คือ “การกระจายหุ้น” และ “การปล่อยหุ้นโรงเรียนให้เข้าซื้อขายวันแรก” รวดเร็วดุจสายฟ้าแลบในวันที่ 29 พฤศจิกายน  2561 ที่ผ่านมา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ / จุติ ไกรฤกษ์อ่าน | "หมอธี" สั่ง สช. ร่อนหนังสือถึง ก.ล.ต. ค้าน SISB เข้าตลาดหุ้น 
อ่าน | "หมอธีร์" ถามหาจริยธรรม ร.ร.นานาชาติเข้าตลาดหุ้น สั่งฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ 

น่าเสียดายที่รมว.ศึกษาธิการ “หมอธี” และเลขาธิการพรรค ปชป. “คุณจุติ ไกรฤกษ์” ตื่นสายไปหน่อย... เลยออกมาคัดค้านและตั้งคำถามถึงจริยธรรมช้าเกินไป

น่าเสียดายที่ “พวกนักการเมืองรุ่นใหม่” มัวแต่สร้างภาพหาเสียงแทนที่จะออกโรงทำหน้าที่ปกป้องสังคม

น่าเสียดายที่ปริญญาไม่ใช้ตัววัดระดับปัญญาและจริยธรรมในใจคน “โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์"  “SISB” จึงเข้าซื้อขายใน ตลท. และหลุดจองทำร้ายนักลงทุนและผู้ปกครองที่ถูกชักชวนมาซื้อหุ้น IPO เป็นที่เรียบร้อย

วันนี้คงเหลือเพียงความหวังสุดท้ายกับคดีที่ “คุณจุติ ไกรฤกษ์” ไปฟ้องไว้ต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ ก.ล.ต.ระงับการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ

หวังว่า “คุณจุติ ไกรฤกษ์” ไม่ทำเรื่องนี้เพียงเพื่อสร้างภาพก่อนหาเสียงนะครับ... “คุณจุติ ไกรฤกษ์” ควรเดินหน้าต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักการเมืองรุ่นเด็กในพรรค... คนจะได้เลิกครหาว่า ปชป. ดีแต่พูด!!

อ่าน | 'จุติ' ค้าน! สถาบันการศึกษาเข้าตลาดหุ้น จี้! 'บิ๊กตู่' ทบทวน 
อ่าน |"จุติ" ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ ก.ล.ต. ระงับการขายหุ้นสถาบันการศึกษา 
อ่าน | 'จุติ' ชวน 'หมอธี' เป็นโจทก์ร่วมฟ้อง ระงับ "โรงเรียนนานาชาติเข้าตลาดหุ้น" 

|คอลัมน์ : ฉาย บุนนาค
| โดย : ฉาย บุนนาค
| หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3424 หน้า 18 ระหว่างวันที่ 6-8 ธ.ค.2561 
HASTAG   ฉาย บุนนาค    SISB    โรงเรียนเข้าตลาดหุ้น    โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์    บัว 4 เหล่า   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij