'สุวรรณภูมิ' ยกเว้นค่าจอดรถ ลานจอดรถระยะยาว โซน C ช่วงหยุดยาว 7-11 ธ.ค. นี้


Publisher : 6 December 2018

"ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ" ยกเว้นค่าบริการจอดรถที่ลานจอดรถระยะยาว ช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันระหว่างวันที่ 7-11 ธ.ค. 61

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ ที่ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ในช่วงวันหยุดยาว ช่วงวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 10 ธ.ค. 2561 ที่จะถึงนี้ พร้อมจัดเตรียมรถ Shuttle Bus วิ่งให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างลานจอดรถระยะยาว และอาคารผู้โดยสารทุก 15 นาที เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ทสภ.

น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ทสภ. จะยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ให้แก่ผู้โดยสารที่นำรถมาจอดที่ลานจอดรถระยะยาว โซน C ซึ่งสามารถจอดรถได้จำนวน 718 คัน ในระหว่างวันที่ 7-10 ธ.ค. 2561 ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ทสภ. ที่จะเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะยกเว้นค่าบริการจอดรถตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันศุกร์ที่ 7 ธ.ค. 2561 จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันอังคารที่ 11 ธ.ค. 2561

ทั้งนี้ ในช่วงดังกล่าว ทสภ. ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการลานจอดรถระยะยาวดังกล่าว โดยได้จัดเตรียมรถ Shuttle Bus สายพิเศษสำหรับวิ่งให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างลานจอดรถระยะยาว โซน C กับอาคารผู้โดยสารทุก ๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะรับผู้โดยสารไปส่งยังอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 5 และวนลงไปที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าชั้น 2 ประตู 5 แล้วกลับไปที่ลานจอดรถระยะยาว โซน C นอกจากรถ Shuttle Bus สายพิเศษที่ ทสภ. จัดเตรียมให้แล้ว ยังมีรถ Shuttle Bus สาย A (สายปกติ) ที่วิ่งให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารจากศูนย์ขนส่งสาธารณะ (Bus Terminal) ไปยังลานจอดรถระยะยาว โซน C เพื่อรับผู้โดยสารไปส่งยังอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 และวนขึ้นไปที่ชั้น 2 ประตู 5 แล้วกลับไปยังศูนย์ขนส่งสาธารณะ (Bus Terminal) โดยผู้ใช้บริการรถ Shuttle Bus ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวปิดท้ายว่า การยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถระยะยาว โซน C ในครั้งนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้บริการ ทสภ. ที่ประสงค์จะนำรถยนต์ส่วนตัวมาจอดเพื่อเดินทางในช่วงวันหยุดยาวติดต่อดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ ทสภ. เป็นจำนวนมาก ดังนั้น ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้า 3 ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และล่วงหน้า 2 ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และหากผู้โดยสารต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการในด้านต่าง ๆ ภายใน ทสภ. สามารถติดต่อ ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลข 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

HASTAG   ฐานเศรษฐกิจ    วันหยุดยาว    สุวรรณภูมิ    Thansettakij    ค่าจอดรถ    ท่องเที่ยว บริการ    ลานจอดรถระยะยาว   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij