เช็คชื่อด่วน! ประกาศรายชื่อสหกรณ์เข้าร่วมถนนยางพารา อปท.ทั่วประเทศ


Publisher : 21 December 2018
คึกทัังประเทศ! กยท.ลุยเต็มสูบ แนบรายชื่อกว่า 300 สหกรณ์ แจก อปท.ท้่วประเทศ เลือกช็อปตามสะดวก เผยต้องซื้้อน้ำยางสดไม่ต่ำกว่าราคากลางที่ กยท.ประกาศในวันนั้นๆ หรือให้ราคาสูงกว่านั้นก็ได้ ไม่เกี่ยง เผยหลายจังหวัดเริ่มทำแล้ว ยกโมเดลภูเก็ตต้องการสร้างถนน 21 สาย  เล็งซื้อน้ำยางสด-ข้น กว่า 541 ตัน


นายณกรณ์  ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร โดยการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นำน้ำยางพาราไปใช้สร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ทั่วประเทศ จำนวน 75,032 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 กิโลเมตร รวมระยะทาง 75,032 กิโลเมตร ซึ่งจะทำให้มีการดูดซับน้ำยางออกจากตลาดในปริมาณมากและจะทำให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้นในระยะยาว โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การยางแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแล้ว)
ดำเนินโครงการโดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ให้เป็นถนนที่มีการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนนในชั้นพื้นฐานหนา 15 เซนติเมตร กว้าง 6 เมตร คาดว่าสามารถเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศมากขึ้น โดยการนำยางพารามาใช้ในการทำถนนเป็นจำนวนน้ำยางสด 1.44 ล้านตัน หรือคิดเป็นน้ำยางข้น 7.2 แสนตัน ใช้งบประมาณจากเงินสะสมขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้น
ล่าสุดทาง กยท.ได้แจกรายชื่อให้กับ อปท. 77 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว  โดยในจังหวัดนั้นเป็นสหกรณ์ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ที่ อปท.สามารถไปเลือกซื้อน้ำยางสดตรงจากกว่า  300 สถาบันทั่วประเทศได้เลย  ในแต่ละจังหวัดจะมีทั้งเกษตรจังหวัด และ กยท.จังหวัดนั้นๆ คอยอำนวยความสะดวก  ทาง กยท.ขออย่างเดียว ขอให้รับซื้อจากเกษตรกร/สถาบันนั้นอิงราคากลางที่ กยท.กำหนดในวันนั้นๆ เพราะจะสูงกว่าราคาตลาดกลางยางพารา  แต่จะบวกเพิ่มมากกว่าราคากลางที่ กยท.กำหนดก็ได้
วันนี้ (วันที่ 21 ธ.ค.61) ได้รับรายงานว่าหลายจังหวัดเริ่มแล้ว ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพิษณุโลก ร้อยเอ็ด และจังหวัดภูเก็ต ยกตัวอย่าง นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดภูเก็ต พร้อมกับนายฉลาด แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นายนิรัญ เทพรัตน์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 2 ในการติดตามความก้าวหน้ามาตรการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำผลจากการประชุมมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผลการก่อสร้างถนนด้วยพาราแอสฟัลติกส์คอนกรีตแล้วจำนวน 21 สายทาง งบประมาณกว่า 62 ล้านบาท ใช้ปริมาณน้ำยางข้น 169.02 ตัน และปริมาณน้ำยางสด 372.510 ตัน และที่ประชุมมีมติขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเส้นทางก่อสร้างถนนด้วยยางพาราเพิ่มเติม หลังจากการประชุมติดตามความก้าวหน้าในวันนี้ และได้จัดส่งข้อแนะนำ ราคากลางในการก่อสร้างถนนยางพาราดินซิเมนต์ เพื่อให้ อปท. ได้พิจารณาเพิ่มเติม นี่เป็นหนึ่งในโมเดลที่เห็นเป็นรูปธรรม แล้วเชื่อว่าทุกจังหวัดจะเร่งดำเนินตามคลิกดูประกาศรายชื่อสหกรณ์-สถาบันที่เข้าร่วมโปรเจคถนนยางพารา อปท.

สรุปข้อมูลปริมาณน้ำยางสดที่สถาบันสหกรณ์คลิกดูรายชื่อผู้ที่รับผิดชอบโครงการในแต่ละจังหวัด

DOC211218-21122018100152 


HASTAG   ถนนยางพารา    การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)    นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)    ถนนพาราซอยด์ซีเมนต์   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij