ปฏิญญาคนทำสื่อ


Publisher : 1 January 2019

เปิดศักราชใหม่ พ.ศ.2562 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ได้ทำการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ให้เข้มข้น กระชับ จับประเด็น เห็นโอกาส เป็นมืออาชีพในด้านการข่าว เพื่อตอบโจทย์ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกใบใหญ่ที่พร้อมพลิกผันได้ตลอดเวลา

กองบรรณาธิการ ขอปฏิญญากับทุกท่านว่าจะพยายามนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ทุกท่านได้มองเห็นภาพที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน เราจะนำเสนอข่าวคราว ที่เกิดขึ้นให้ทุกท่านได้เคลียร์กับข่าวแต่ละด้าน แต่ละมิติ เราจะเป็นหอเตือนภัย เป็นหมาเฝ้าบ้าน ให้ทุกท่านในยามที่หลับใหล เป็นแสงเทียนแห่งปัญญาในยามที่สังคมมืดบอด ขณะเดียวกันจะพยายามทำให้การใช้ชีวิต การทำธุรกิจของท่านง่ายขึ้น สบายขึ้น WOW ขึ้น

ในฐานะของคนทำสื่อที่นำสาร ผ่านสื่ออย่างเหมาะสม ไปยังกลุ่มผู้อ่านที่เป็นเป้าหมาย เพื่อให้เห็นภาพความจริงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ขอบอกว่าเหตุการณ์หลายอย่างที่แปรเปลี่ยนอย่างรุนแรงในปี 2561 จากการ Disruption ของเทคโนโลยีที่ผู้คนในสังคมเศรษฐกิจ การเมืองรับรู้ในปรากฏการณ์ต่างๆที่เข้ามาอย่างรวดเร็วนั้น เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการบอกเหตุเท่านั้น

เพิ่มเพื่อนทว่า ศักราชใหม่ 2562 จะเป็นปีที่มีการแปรเปลี่ยนอย่างรุนแรงมากขึ้นในแทบทุกมิติ จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนส่งผลให้พฤติกรรมของผู้คนในแทบทุกประเทศเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง และจะเห็นเป็นรูปธรรมในปีนี้มากขึ้น ใคร องค์กรใดที่ปรับตัวไม่ทัน มองไม่เห็นวิกฤติ จะรักษาพื้นที่ยืนยากขึ้น เพราะรูปแบบการทำธุรกิจ การค้า การเงิน จะแปรเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง

ผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ต่างบอกว่า โลกแห่งเทคโนโลยีในอนาคตที่กำลังคืบคลานเข้ามานั้น จะทำลายธุรกิจแบบดั้งเดิม ทำลายการตลาดแบบเดิม ทำลายวิธีการทำงานแบบเดิมไปจนหมดสิ้น คนตัวเล็กจะไล่ชนคนตัวใหญ่ผู้เทอะทะจนไม่มีที่อยู่ที่ยืน 1-2 ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นยักษ์ใหญ่อย่างจีอีที่เป็นบริษัทอันดับ 1 ของโลกมาอย่างยาวนานพังครืนอย่างไม่เป็นท่า ปล่อยให้บริษัทด้านเทคโนโลยีก้าวขึ้นมานำหน้าแบบไล่ไม่ทัน เราได้เห็นห้างสรรพสินค้าที่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายแปรสภาพมาเป็นแค่ห้องโชว์ของ แต่การซื้อขายได้เงินกันจริงกลับยืนอยู่ในโลกดิจิตอล ฯลฯ แล้วธุรกิจจะปรับตัวกันอย่างไร กลายเป็นโจทย์ใหญ่ของผู้ประกอบการทุกคนที่ต้องแสวงหาความรู้และมองหาโอกาส

องค์ความรู้ที่หลากหลาย ข้อมูลที่ลึก ตกผลึกจากความจริงที่เกิดขึ้น จะทำให้ท่านได้ตัดสินใจง่ายขึ้นแน่นอน

|บทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3432 หน้า 6 ระหว่างวันที่ 3-5 ม.ค.2562HASTAG   ฐานเศรษฐกิจ    บทบรรณาธิการ    ปฏิญญาคนทำสื่อ   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij