ปัดฝุ่น! "ที่ดินคลองเตย" รื้อสลัมขึ้นตึกสูง


Publisher : 11 January 2019
| รายงานพิเศษ : ปัดฝุ่น! "ที่ดินคลองเตย" รื้อสลัมขึ้นตึกสูง

| โดย โต๊ะข่าวอสังหาฯ

……………….


... ได้ฤกษ์ปัดฝุ่นแผนการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่ 58 ไร่ ขององค์การฟอกหนังเดิม ย่านใกล้ชุมชนริมคลองพระโขนง อีกครั้งหลังจากที่ศึกษาและเปิดรับฟังความเห็นประชาชนในพื้นที่ 26 ชุมชน ราว 1.2 หมื่นครัวเรือน มาครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จสำหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแนวสูงให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย เพื่อนำพื้นที่ไปพัฒนาเชิงพาณิชย์หารายได้ป้อนการท่าเรือฯ

โดยความชัดเจนในเรื่องนี้ ร.ท.กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ เปิดเผยว่า ในวันที่ 9 ม.ค. นี้ ได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชน


➣ ยกระดับชีวิตชุมชน

'คลองเตย' (Smart Community)
โครงการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ ตามนโยบายพัฒนาและบริหารพื้นที่โดยรวม บริเวณรอบนอกเขตรั้วกรมศุลกากร โดยพัฒนาเป็นอาคารสูงสําหรับอยู่อาศัย ตามกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปีของรัฐบาล เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม

โดยในพิธีเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community)นั้น จะเป็นการเปิดเผยอาคารในโครงการ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณองค์การฟอกหนัง (เดิม) เป็นครั้งแรก พร้อมชมนิทรรศการ แบบจำลอง (Model) โครงการ และห้องตัวอย่าง ให้ประชาชนได้เห็นภาพความชัดเจนที่จะนำไปพัฒนาบนพื้นที่ดังกล่าว หลังจากที่ช่วงก่อนนี้ได้เคยนำเสนอผ่านมาหลายรัฐบาล แต่ยังไม่ปรากฏภาพการพัฒนาที่ชัดเจน จนนำไปสู่การก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรม
➣ เปิดรับฟังความคิดเห็นปีนี้

สำหรับในปี 2562 จะเดินหน้าเปิดรับฟังความเห็นประชาชนในพื้นที่ทั้ง 26 ชุมชน มีผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ประมาณ 1.2 หมื่นครัวเรือน โดยจากการสุ่มรับฟังความเห็นจะพบว่า มีบางส่วนประสงค์จะขอไปอยู่อาศัยในพื้นที่บริเวณหนองจอกและประสงค์จะกลับภูมิลำเนาเดิมบางส่วน

โดยภาพการพัฒนาจะมีทั้งอาคารที่ทำการ โรงเรียน สถานีตำรวจ ร้านค้า ฯลฯ ดังนั้น ในปีนี้จะต้องสำรวจข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อประกอบการนำเสนอโครงการ เนื่องจากตามแผนดำเนินการมีจำนวน 4 อาคาร แต่จะก่อสร้างอาคารแรก หรือ A1 ก่อนให้สามารถรองรับประชาชนได้จำนวน 1,600 ครัวเรือน รูปแบบอาคารสูง 25 ชั้น คาดว่าจะลงทุนราว 1,000-2,000 ล้านบาท โดยการท่าเรือฯ พร้อมจะลงทุนเองทั้งหมด แต่เพื่อความชัดเจนจึงจะต้องนำเสนอกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลพิจารณาความเหมาะสม ทั้งรายละเอียดโครงการ รูปแบบการลงทุน และการบริหารจัดการอาคารดังกล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2563 จะเห็นภาพความชัดเจนด้านการนำเสนอตามขั้นตอน ทั้งการออกแบบรายละเอียด งบประมาณการลงทุน การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ก่อนที่จะเสนอขอจัดสรรงบประมาณไปดำเนินการในปี 2565 ต่อไป
➣ สหภาพหนุนพัฒนา

ด้าน นายศักดิ์ชาย กุลสนั่น ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้นำเสนอให้สหภาพฯกทท. เข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว เนื่องจากอยากเห็นภาพการพัฒนาโครงการเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ไม่ล้มเลิก หรือ ต้องมาเริ่มต้นศึกษาความเป็นไปได้ครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นที่ผ่านมา

โครงการนี้ สหภาพให้ความสำคัญ จึงเสนอตัวเข้าไปเป็นคณะกรรมการ เพื่อจะได้ติดตามความคืบหน้าและผลักดันให้เกิดผลชัดเจน เบื้องต้น ได้ร่วมหารือกับแกนนำชุมชนต่าง ๆ ให้เข้าใจและทราบรายละเอียดโครงการดังกล่าว มั่นใจว่า หลังจากผ่านพ้นการเปิดตัวที่มี นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานแล้ว จะเป็นการเริ่มต้นที่จะให้มีการขับเคลื่อนได้การศึกษาออกแบบ นำไปสู่การนำเสนอรัฐบาลเร่งผลักดันต่อไป

ด้าน แหล่งข่าวระดับสูงของการท่าเรือฯ รายหนึ่ง กล่าวว่า กรณีดังกล่าวนี้จะต้องมีการจัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว การออกแบบรายละเอียด การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ดำเนินการ

หน้า 27 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ | ฉบับ 3,434 ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2562
HASTAG   ฐานเศรษฐกิจ    คลองเตย    การท่าเรือ    ที่ดิน    Thansettakij    รื้อสลัม    ชุมชนริมคลองพระโขนง    ชุมชนคลองเคย    ที่ดินคลองเตย    รื้อสลัมคลองเตย    สลัม    รื้อสลัมขึ้นตึกสูง   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij