บทเรียน "ปาบึก" เตรียมการดีสูญเสียน้อย


Publisher : 8 January 2019

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพายุโซนร้อนปาบึก ที่พัดผ่านประเทศไทยทางภาคใต้ แต่อิทธิพลของพายุส่งผลกระทบใน 23 จังหวัด 105 อำเภอ 502 ตำบล 3,201 หมู่บ้าน โดยบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 107 หลังคาเรือนและเสียหายบางส่วน 11,783 หลังคาเรือน ประชาชนได้รับผลกระทบ 231,606 ครัวเรือน 746,062 คน มีผู้เสียชีวิต 4 ราย

การรับมือกับพิบัติภัยพายุปาบึกครั้งนี้ ถือได้ว่ามีการเตรียมการอย่างดีและปรับแผนบูรณาการของหน่วยงานราชการอย่างเป็นระบบ ไล่ตั้งแต่กรมอุตุนิยม วิทยา ที่ออกประกาศเตือนและชี้แจงสถานการณ์เป็นระยะๆ ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยได้รับข้อมูลข่าวสาร เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในแง่บุคคล ครอบครัว ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าเกาะติดพื้นที่ตลอดเวลาและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
เพิ่มเพื่อน

ตั้งแต่เริ่มแจ้งเตือนพายุเข้าสู่ประเทศไทย ทางการได้ร่วมมือกันอพยพประชาชนไปยังศูนย์อพยพที่กระจายในจุดต่างๆ ซึ่งช่วยลดความสูญเสียได้มหาศาล โดยเฉพาะการเซฟชีวิตประชาชน แม้ในระดับพื้นที่และการทำงานในพื้นที่อาจมีปัญหาบ้าง ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการทำงาน โดยหากเปรียบเทียบการเตรียมการรับมือรอบนี้กับมหันตภัยอื่นๆ ในระดับเดียวกันในประเทศอื่น ถือได้ว่าการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนมีประสิทธิภาพสูงเป็นอย่างยิ่งและเป็นบทเรียนสำคัญที่ต้องบันทึกไว้ศึกษา ทั้งเพื่อปรับแผนการทำงานให้ดีขึ้นยิ่งกว่านี้ในครั้งต่อๆ ไป
หลังจากพายุพัดผ่านไปแล้วรอบนี้ ต้องเข้าโหมดของการฟื้นฟูเยียวยาทันที โดยระดมสรรพกำลังและทรัพยากรทุกฝ่าย ในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยเฉพาะการซ่อม-สร้าง ทางการต้องยื่นมือเข้าไปช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายให้กับประชาชน ส่วนที่เสียหายอย่างสิ้นเชิงต้องสร้างขึ้นมาใหม่ สถาบันการเงินต้องระดมวางแนว ทางช่วยเหลือ ด้านสาธารณูปโภคอื่นๆต้องซ่อม-สร้างทันทีโดยไม่ชักช้าทั้งถนนหนทางหรือสาธารณูปโภคอื่น
รัฐบาลยังต้องเยียวยาพื้นที่ทางการเกษตรที่เสียหายโดยเร็ว รวมทั้งเร่งสำรวจความเสียหายอื่นเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเยียวยา ทั้งด้านการดำรงชีพ ชีวิตและทรัพย์สิน การประกอบอาชีพ ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยเฉพาะผู้ประสบภัยในภาคเกษตรที่ประสบปัญหารุนแรงมาก่อนหน้านี้ในแง่ราคาผลผลิตตกตํ่า ต้องดูแลฟื้นฟูไม่ให้พิษ “ปาบึก” ไปซํ้าเติมหรือกระทบการทำมาหากินให้เลวร้ายลงกว่าเดิม

| บทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3434 หน้า 10-12 ม.ค.2562
เพิ่มเพื่อนHASTAG   บทบรรณาธิการ    ปาบึก   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij