ข่าวห้ามเขียน : แจก ‘ตาสี ตาสา’ ยัน ‘ผู้สูงศักดิ์’


Publisher : 9 January 2019

ข่าวห้ามเขียน3434
กลายเป็นประเด็นที่อื้ออึงกันไม่หยุดสำหรับนโยบาย “รัฐสวัสดิการคนแก่” คนละ 600 บาท ที่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จัดให้คนละ 1,000 บาท/เดือน จากจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.5 ล้านคน

เป็นการปรับขึ้นจากปัจจุบันที่มีการจ่ายแบบขั้นบันไดอายุ 60-69 ปี รับเงินเดือนละ 600 บาท อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท ถ้าอายุ 80-89 ปี รับ 800 บาท คนที่อายุยืน 90 ปีขึ้นไปรับ 1,000 บาท เรียกว่าดูแลคนที่ช่วยจ่ายเงินให้ประเทศมาตั้งแต่หนุ่ม พอแก่ประเทศก็มาเลี้ยงดู 555

ล่าสุด ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) พบผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 7.39 แสนราย ก็ดังสนั่นทุ่งอีกคำรบ

เพราะปรากฏว่า “รวย-จน” ทุกคนได้ “ตาสี ตาสา ชาวนา ชาวไร่” ยัน “ผู้สูงศักดิ์” รับกันตามสิทธิ์ ล่าสุดรายชื่อเจ้าของบัญชีรับโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากธนาคารกรุงไทย ที่ไล่ตามตัวอักษร เรียกว่าใครแก่ได้สิทธิ์หมดนั้น พบคนรวยรับเงินก้อนนี้กันไปด้วย

ขนาดที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง “อานุภาพ จามิกรณ์” เพื่อนรักของ “อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์” รมว.คลัง ยังได้รับจัดเงินคนแก่เข้าบัญชี เลยขอรับ

เพิ่มเพื่อนคนรวยรุ่นเดอะ อำนวย เกษมทรัพย์ นักเรียนเก่าอังกฤษรุ่น 1952 อำพล โหตระกิตย์ แห่งสยามภัณฑ์กรุ๊ป อิศรพงศ์ ชุมสาย ณ อยุธยา หัวหน้าวงพลอย และวงนั่งเล่น

ยังมีอีกขอรับ ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์, ภาณุ อิงคะวัต, วัลลภ เตชะไพบูลย์, วารุณี อัศวโภคิน, วิเชียร พงศธร, วิภาดา กฤดากร, ศิริชัย สมบัติศิริ, ศิริพงษ์ สมบัติศิริ, ศุภชัย โสภาเสถียรพงศ์, สงกรานต์ อิสสระ, สำราญ ภูอนันตานนท์, สุนทร ดำรงชัยธรรม, สุวิทย์ แต้ไพสิฐพงษ์, เสฐียร เตชะไพบูลย์, อภิชิต อัศวโภคิน, อภินันท์ ชัยภูริมาศ, อมรศักดิ์ นพรัมภา, อัครรัตน์ ณ ระนอง

บรรดาผู้สูงศักดิ์ ยังมีสิทธิ์รับเงินคนแก่กันเต็มไปหมด ใครเป็นใครไปดูกัน เขาเหล่านั้นมีบัญชีรายชื่อที่ธนาคารโอนไปให้มาหลายระลอก ม.ร.ว.ตราจักร จักรพันธุ์ ม.ร.ว.ผกามาศ สมบุณยะวิโรจน์ ม.ร.ว.วิลาสินี อรรถยุกติ ม.ร.ว.อรพรรณ สุคันธนาค ม.ล.จินตนา เชาวะวณิช ม.ล.พรสรรพ์ ทองแถม ม.ล.วรพงษ์ วัชรีวงศ์ ม.ล.วิม วัชรีวงศ์ ม.ล.สารศักดิ์ หัสดินทร ม.ล.สุรธีร์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ม.ล.อภิชาต ดิศกุล มล.วรเดช วัชรีวงศ์ ม.ล.สิริทิพย์ ยงสกุล ม.ลพีรพันธ์ วัชรีวงศ์

ม.ร.ว.อดิศรฉัตร สุขสวัสดิ์ ม.ร.ว.จันทิรา จักรพันธุ์ ม.ร.ว.จุลปรีชา กัลยาณะวงศ์ ม.ร.ว.ชื่นกมล ดิศกุล ม.ร.ว.ทองศิริ ทองแถม ม.ร.ว.ประยูรจันทรเจริญ จันทรทัต ม.ร.ว.ประสมจันทรจรูญ บุนนาค ม.ร.ว.ไพศาลสิทธิ์ กัลยาณะวงศ์ ม.ร.ว.ภูมินทร์ วรวรรณ ม.ร.ว.วิมลพันธุ์ ทวีวงศ์ ม.ร.ว.วุฒิสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ม.ร.ว.ศิริกัญญา ศรีวณิก

ม.ร.ว.สุนิดา กิติยากร ม.ร.ว.สุพรรณกัลยา ทองใหญ่ ม.ร.ว.หญิงเปรี่ยมพันธุ์ หุ่นแก้ว ม.ร.ว.หญิงมลุลี สายาลักษณ์ ม.ร.ว.หญิงวิวรรณ วรวรรณ ม.ร.ว.อภิเดช อาภากร ม.ล.เกียรติ เกษมสันต์

ม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์ ม.ล.ท้าวเทวา เทวกุล ม.ล.ธิดาเพ็ญ กฤดากร ม.ล.ยุวแก้ว จักรพันธุ์ ม.ล.ระรวยศิลป์ สิงหรา ม.ล.ลดาทิพย์ เทวกุล ซาลาโมเน่

ม.ล.วราภา อุกฤษณ์ ม.ล.วิวัฒน์ วัชรีวงศ์ ม.ล.ศักดิ์สิริ กฤดากร ม.ล.สุจิรา วิศิษฏ์กุล ม.ล.สุทธิพจน์ ศุขสวัสดิ ม.ล.อาบจิตต์ ไทยวัฒน์ ม.ล.อิ่มจิตต์ สายสนั่น ร.อ.ม.ล.จิตติเฉลิม เกษมศรี ม.ล.เขมจิรา เกษมสันต์ ม.ล.ผกามาลย์ เกษมศรี ฯลฯ

เขาเหล่านี้ได้รับสิทธิ์ที่รัฐจัดให้...เป็นเงินไว้ใช้ยามแก่ แม้ว่าจะมีเงินเลี้ยงตัวเอง

จุดแข็งจึงกลายเป็นจุดอ่อน...ไปโดยพลัน...ว่าจะไม่เขียนแล้วเชียวคุณเอร้ย...

| คอลัมน์ : ข่าวห้ามเขียน
| หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3433 หน้า 14 ระหว่างวันที่ 6-9 ม.ค.2562
เพิ่มเพื่อน


 


HASTAG   ข่าวห้ามเขียน    ตาสี ตาสา    ผู้สูงศักดิ์    รัฐสวัสดิการคนแก่   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij