"มทร.อีสาน" ตั้งโรงงานกลั่นน้ำมันหอมระเหยต้นแบบ


Publisher : 10 January 2019
"มทร.อีสาน" เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการวิจัยตอบโจทย์แผนแม่บทแห่งชาติ "พัฒนาสมุนไพรไทย" ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 และยุทธศาสตร์เมืองแห่งสมุนไพร ล่าสุด จัดตั้งโรงงานกลั่นน้ำมันหอมระเหยต้นแบบแห่งแรกในภาคอีสาน

ดร.นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กล่าวว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีแผนในการเดินหน้าเต็มกำลัง เพื่อขับเคลื่อนโครงการวิจัยตอบโจทย์แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 และยุทธศาสตร์จังหวัดว่าด้วยเมืองแห่งสมุนไพร เนื่องจากในปี 2561 ที่ผ่านมา มทร.อีสาน วข.สกลนคร ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงงานต้นแบบเพื่อการกลั่นน้ำมันหอมระเหยเชิงพาณิชย์ โดยการสนับสนุนงบประมาณวิจัย ประจำปี 2561 จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (องค์การมหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม สวก. ในกลุ่มเรื่องสมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา กรอบการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ที่มีศักยภาพเป็นเครื่องสำอาง หรือ ส่วนประกอบของเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปา
ทีมนักวิจัยสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินโครงการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ออกแบบเครื่องกลั่น ระบบการกลั่น การทดสอบประสิทธิภาพความปลอดภัย และได้มาตรฐาน เรื่อยมาจนปัจจุบัน กลายเป็นโรงงานต้นแบบที่สามารถกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทยได้หลากหลายชนิด อาทิ ตะไคร้แกง ตะไคร้หอม ไพล ข่า ขมิ้นชัน ว่านสาวหลง เป็นต้น และเน้นวัตถุดิบที่มีการปลูกในพื้นที่ชุมชน จ.สกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้จากการขายพืชสุมนไพรดังกล่าว และยังสามารถนำน้ำมันหอมระเหยไปต่อยอดเป็นสินค้าของชุมชนและของ จ.สกลนคร ได้อีกช่องทางหนึ่ง

ปัจจุบัน น้ำมันหอมระเหยไทยมีความต้องการในตลาดจำนวนมาก เนื่องจากน้ำมันหอมระเหยไทยมีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ กอปรกับมีคุณสมบัติทางยาที่โดดเด่นเป็นอย่างมาก โดยมีการผลิตยาเพื่อการรักษาโรคต่าง ๆ เนื่องจากน้ำมันหอมระเหยมีสารประกอบที่มีกลไกการออกฤทธิ์ที่มีผลต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และสามารถบรรเทาอาการป่วยบางชนิดได้ เช่น มีไข้ วิงเวียน คลื่นไส้อาเจียน ฯลฯ น้ำมันหอมระเหยจึงถูกนำมาใช้ในการรักษา โดยแพทย์แผนไทย ที่มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ได้มาตรฐานระดับสากล และกำลังเป็นที่นิยมนำไปใช้งานในด้านการพาณิชย์ เช่น การนวดสปา การนวดแผนไทย
ส่วนผสมเครื่องสำอาง สบู่ ยาสระผม ธูปหอม ครีมนวด น้ำมันนวด น้ำหอม ผลิตภัณฑ์ไล่แมลงต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์อโรมา เป็นต้น โดยน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ที่ได้จากการกลั่นแยกจะมีกลิ่นหอมและติดทนกว่าน้ำมันหอมระเหยที่ผสมจากสารเคมีเลียนแบบธรรมชาติ ดังนั้น อนาคตของน้ำมันหอมระเหยจึงเป็นเป้าหมายที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จะเดินหน้าขับเคลื่อนและดำเนินกิจการโรงงานต้นแบบ เพื่อการกลั่นน้ำมันหอมระเหยเชิงพาณิชย์แห่งแรกในภาคอีสาน ซึ่งแต่เดิม หากมีวัตถุดิบ คือ ตะไคร้หอม จำนวน 100 กิโลกรัม สามารถนำมาผ่านขั้นตอนการผลิตแล้ว ได้น้ำมันหอมระเหย 180-250 มิลลิลิตรเท่านั้น แต่โรงงานต้นแบบของ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยที่มีขนาดใหญ่ ความจุถัง 500 ลิตร ถึง 2 เครื่อง จะได้น้ำมันหอมระเหยถึง 500 มิลลิลิตร (ต่อวัน) จากวัตถุดิบ 200 กิโลกรัม และยังมีระบบการกลั่นและระบบสนับสนุนต่าง ๆ ที่ได้รับการพัฒนาจากทีมนักวิจัยมาเป็นอย่างดี จึงสามารถกลั่นน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ 100% ที่มีคุณภาพดี มีปริมาณที่เพียงพอต่อการนำไปใช้งานในกิจกรรมต่าง ๆ โดยเริ่มทำการตลาดผ่านช่องทางการขายออนไลน์ครับ
จากการค้นคว้าในห้องวิจัย หรือ แล็ปขนาดเล็ก ๆ นำไปสู่การสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ (สวก.) วันนี้ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ต่อยอดงานวิจัยให้กลายเป็นโรงงานต้นแบบกลั่นแยกน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ 100% แห่งแรกในภาคอีสาน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้และห้องวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ มทร.อีสาน สถานศึกษาในชุมชนและสถานศึกษาในจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งยังเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าศึกษาดูงานอีกด้วย

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด้านอาหาร (Food) และสุขภาพ (Health) ผ่านการก่อสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อการกลั่นน้ำมันหอมระเหยเชิงพาณิชย์นี้ เป็นการสอดคล้องแผนแม่บทแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี และตอบโจทย์การทำงานอันเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ฝากถึงส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรต่าง ๆ บุคคลทั่วไป และนักเกษตรทุกท่านที่สนใจ สามารถเข้าศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการกลั่นน้ำมันหอมระเหยได้ที่โรงงานต้นแบบเพื่อการกลั่นน้ำมันหอมระเหยเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งติดต่อเข้าเยี่ยมชมได้ที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร อ.พังโคน จ.สกลนคร
HASTAG   ฐานเศรษฐกิจ    มทร.    สกลนคร    อีสาน    Thansettakij    มทร.อีสาน    Inspiration/การศึกษา    มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร    น้ำมันหอมละเหย    โรงงานต้นแบบ    โรงงานกลั่นน้ำมันหอมระเหยต้นแบบ    น้ำมันหอมระเหย    โรงกลั่นน้ำมันหอมระเหย   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij