คันฉ่องส่องเลือกตั้ง : พรรคการเมือง"กล้ามั๊ย?" คลอดนโยบายคุมยาแพง!


Publisher : 11 January 2019


 “เก็บค่ายาแพง”
กลายเป็นเรื่องร้อนฉ่าระดับชาติขึ้นมาอีก โดยเฉพาะประชาชนผู้มีสิทธิหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง ที่วันนี้เงี่ยหูฟังอย่าง “ตั้งใจ” ว่า จะมีพรรคการเมืองใดบ้างหรือไม่ ที่ “หาญกล้า” นำเรื่องนี้มาประกาศเป็นนโยบายเพื่อประชาชนคนไทย

แต่ต้องกิน "แห้ว" ไปตามระเบียบ เมื่อนักการเมืองยังโหวกเหวกกันจนหนวกหู ในเรื่องที่จะ "ฟัดกันไปฟัดกันมา" แต่เรื่องคุ้มครองความเป็นอยู่ประชาชน ยังไม่ปรากฏมีเสียงขานรับจากพรรคการเมืองใด คงเข้าทำนอง “เงียบเป็นเป่าสาก” กันต่อไป
พลิกไปดูในรัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดไว้ชัดว่า รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชน ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อีกมาตราก็บอกว่า รัฐต้องจัดหรือดำเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐ อันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ รัฐจะกระทำด้วยประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือทำให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่า 51% มิได้ ที่สำคัญตอนท้ายย้ำว่า รัฐต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร

ตอกย้ำว่า หน้าที่ของรัฐต้องคุ้มครองสวัสดิการให้ประชาชน รวมถึงการดูแลให้เรื่องราคาสินค้าและบริการที่ซื้อขายกันนั้น ต้องเป็นอัตราที่เป็นธรรมระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

เพิ่มเพื่อนพ้นปีใหม่มาไม่กี่วัน การประชุม “คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ” (กกร.) ครั้งที่ 1 ของปีนี้ มีมติเปรี้ยง เสนอให้ยา เวชภัณฑ์ รวมทั้งค่าบริการ ร.พ.เอกชน "เป็นสินค้าและบริการควบคุม" ท่ามกลางเสียงเชียร์สนั่นของชาวบ้านร้านตลาด แต่ “ขวางเต็มลำ” จาก “เจ้าของร.พ.เอกชน”

จนทั้งตัวแทนมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค และตัวแทน ร.พ.เอกชน นัดเปิดห้องคุยกันพร้อมหน้ากับรัฐมนตรีพาณิชย์ "สนธิรัตน์ สินธิจิรวงศ์" เพราะตามขั้นตอน เมื่อกกร.เคาะแล้วต้องส่งเรื่องผ่านกระทรวง เข้าที่ประชุมครม.พิจารณาเห็นชอบเป็นขั้นสุดท้ายปลายเดือนนี้

ถ้าครม.โชว์พลังยืนตามข้อเสนอ กกร. ก็เรียบร้อยโรงเรียน "บิ๊กตู่" เจ้าของนโยบายบริหารแนวทาง "ประชารัฐ" ต่อไปการคิดค่ายา เวชภัณฑ์ และบริการ ร.พ.เอกชน ต้องอยู่ในกติกาควบคุม เพราะที่แล้วมาให้คิด "เสรี" แล้วไปทิ่มแทงคนป่วยจนปวดใจ

ข้องใจแต่ว่า “เรื่องใหญ่” อย่างนี้ทำไม “พรรคการเมือง” เงียบกริ๊บ หรือเป็นเพราะ “ทุนใหญ่” เจ้าของ ร.พ.เอกชน เป็นสปอนเซอร์ให้พรรคการเมืองอยู่หรือเปล่า?!?

| คอลัมน์ : คันฉ่องส่องเลือกตั้ง
| โดย : นาย No Vote
| หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หน้า 16 ฉบับ 3435 ระหว่างวันที่ 13-16 ม.ค.2562
HASTAG   พรรคการเมือง    พ.ร.บ.ยา    คันฉ่องส่องเลือกตั้ง    นโยบายคุมยาแพง   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij