เดิมพันครั้งสุดท้าย คุมโรงพยาบาลเอกชน


Publisher : 13 January 2019

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน มีมติให้เวชภัณฑ์และค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นๆ ของสถานพยาบาล เข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้าและบริการควบคุม จากเดิมที่มีเพียงยาที่อยู่ในบัญชีสินค้าควบคุม โดยตั้งเป้าหมายจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 22 มกราคมนี้ ท่ามกลางกระแสข่าวเจ้าของธุรกิจโรงพยาบาลรายใหญ่ นำประเด็นทางการเมืองมาต่อรองรัฐบาลให้ยุติการดำเนินการในเรื่องนี้

การเข้าไปกำกับดูแลค่ายา เวชภัณฑ์และค่าบริการรักษาพยาบาลครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในรอบ 22 ปี ที่กระทรวงพาณิชย์นำรายการสินค้ากลุ่มนี้เข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้าและบริการควบคุม เพื่อดูแลอย่างจริงจัง และถือเป็นเดิมพันครั้งสุดท้ายของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่กำลังก้าวลงจากตำแหน่ง ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะเกิดขึ้น

เพิ่มเพื่อนเมื่อปี 2540 กระทรวงพาณิชย์เคยมีแนวคิดเข้าไปคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน ด้วยการควบคุมค่ายา-เวชภัณฑ์-ค่ารักษาพยาบาล เพื่อบรรจุไว้ในแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ระยะ 10 ปี (ปี 2540-2549) โดยได้ว่าจ้างให้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ทำการศึกษาเรื่องนี้ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีการเข้าไปดำเนินการใดๆ

กระทั่งปี 2558 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีแนวคิดช่วยเหลือผู้ป่วยในการบริหารค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชน ด้วยการกำหนดให้โรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถตั้งราคายาสูงกว่าป้ายราคาและต้องเปิดเผยที่มาของราคาที่บวกเพิ่ม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยสามารถตัดสินใจว่าจะซื้อยาที่โรงพยาบาลหรือร้านขายยาภายนอก โดยโรงพยาบาลต้องออกใบสั่งยาเพื่อให้ผู้ป่วยไปซื้อจากร้านขายยา

ปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพงของโรงพยาบาลเอกชนเป็นข้อถกเถียงในสังคมมาอย่างยาวนานแม้ว่าจะมีงานวิจัยหลายฉบับที่ออกมาสนับสนุนให้รัฐเข้าไปควบคุม แต่การผลักดันที่ผ่านมากลับไม่ประสบความสำเร็จ จนโรงพยาบาลกลายเป็นขุมทรัพย์ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับเอกชนบางกลุ่ม เราจึงเห็นด้วยกับกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนดให้เวชภัณฑ์และค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์เข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้าและบริการควบคุม เพื่อความเป็นธรรมกับประชาชนผู้ใช้บริการ และป้องกันไม่ให้ภาคเอกชนค้ากำไรเกินควร

| บทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3435 หน้า 6 ระหว่างวันที่ 13-16 ม.ค.2562HASTAG   โรงพยาบาลเอกชน    บทบรรณาธิการ   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij