แก้ปัญหามลพิษ ต้องลงดาบรถควันดำ


Publisher : 16 January 2019

ภาพประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่างพากันสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันมลพิษ กลายเป็นภาพที่ชินตา ภายหลังหมอกควันจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ในสภาพอากาศปกคลุมจำนวนมาก ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นนี้อีกระยะ จนประมาณเดือนกุมภาพันธ์จึงจะเริ่มคลี่คลาย
PM 2.5 เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า และกระบวนการอุตสาหกรรม สามารถลอยและปะปนกับมลพิษอื่นในอากาศได้นาน มีขนาดเพียงครึ่งหนึ่งของขนาดเม็ดเลือด 5 ไมครอนเล็กจนสามารถเล็ดลอดเข้าสู่ร่างกาย เข้าไปถึงถุงลมในปอดได้ เป็นผลทําให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่างๆ หากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด ทําให้การทํางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง ทําให้หลอดลมอักเสบ มีอาการหอบหืด

เพิ่มเพื่อนผลการศึกษาโดย Institute for Health and Evaluation มหาวิทยาลัยวอชิงตัน พบว่ามลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยร่วมที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ เนื่องจากมีส่วนประกอบของสารเคมีหลายชนิด ทั้งที่เป็นสารระคายเคืองไปจนถึงสารก่อมะเร็ง จึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็งปอด และโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจส่วนล่าง ก่อให้เกิดการตายก่อนวัยอันควรในประเทศไทย ประมาณ 50,000 รายต่อปี
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กนอกจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วยังสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอีกด้วย ซึ่งผลการศึกษาของรศ.วิษณุ อรรถวานิช อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ค่าฝุ่น PM 10 ทุกๆ 1 ไมโครกรัมลูกบาศก์เมตรที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพขั้นตํ่า 1.8 หมื่นล้านบาท และหากเปรียบเทียบกับ ฝุ่น PM 2.5 ที่มีขนาดเล็กกว่า มูลค่าความเสียหายก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย
แหล่งกำเนิดสำคัญที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่เกิดขึ้น มาจากรถยนต์ ที่ปัจจุบันมียอดรถจดทะเบียนสะสมมากกว่า 10 ล้านคัน ในจำนวนนี้ เป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลกว่า 2.5 ล้านคันซึ่งผลการวิจัยพบว่า 60% ของฝุ่นละอองขนาดเล็กมาจากรถดีเซลเก่า ส่วนที่เหลือ 35% มาจากการเผาในที่โล่ง และอื่นๆ อีก 5% ดังนั้นรัฐบาลจึงควรให้จริงจังกับการควบคุมรถยนต์เก่าที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่เป็นตัวการหลักที่สร้างมลพิษ โดยเฉพาะรถเมล์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนโดยเฉพาะรถเมล์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือที่เรียกว่า ขสมก. กว่า 2 พันคันที่ใช้เครื่องยนต์เก่าและสร้างปัญหาควันดำอยู่ในขณะนี้

| บทบรรณาธิการ :หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3436 ระหว่างวันที่ 17-19 ม.ค.2562
| ภาพ : จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรังHASTAG   มลพิษ    PM 2.5   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij