‘วันนักประดิษฐ์ 2562’ น้อมรำลึกทูลเกล้าฯถวายสิทธิบัตร ‘กังหันชัยพัฒนา’


Publisher : 8 February 2019

 ทุกๆ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้เป็น“วันนักประดิษฐ์”เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวนํ้าหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันนํ้าชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ซึ่งถือเป็น“สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลก”

“สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)” ในฐานะหน่วยงานหลักด้านนโยบายการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พร้อมด้วยสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงาน “วันนักประดิษฐ์ 2562” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”

ศ.นพ.แพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เผยว่า งานวันนักประดิษฐ์ 2562 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศ” ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102 - 104 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์กว่า 1,300 ชิ้น สำหรับบรรยากาศภายในงาน จะได้พบกับ นิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมถึงนิทรรศการรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ การประชุม/สัมมนา และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชนโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” และการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพ เป็นต้น  โดยผู้ที่สนใจทั่วไปทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าร่วมชมงานเพื่อรับแรงบันดาลใจใหม่ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง และแสวงหาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ได้ โดยเข้าไป
สืบค้นข้อมูล หรือลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับผู้สนใจการเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา อบรม และประชุมได้ที่ www.inventorday.nrct.go.th

หน้า 22-23 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับ 3441 วันที่  3 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 


HASTAG   วันนักประดิษฐ์    กังหันนํ้าชัยพัฒนา   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij