ความหวังใหม่ การค้าที่เป็นธรรม


Publisher : 1 February 2019


“จากนี้ไปความเป็นเสือกระดาษจะต้องไม่มี และมั่นใจจะมีกรณีการตัดสินและลงโทษผู้ที่ทำผิดให้ได้เห็นแน่นอน” คำประกาศของ ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าชุดใหม่ สร้างความหวังให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศต่อกระบวนการบังคับใช้พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้าจะมีผลบังคับใช้เป็นรูปธรรม หลังจากกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2542 ถึงเดือนตุลาคม 2560 มีเรื่องร้องเรียนจากภาคธุรกิจถึงพฤติกรรมการทำการค้าที่ไม่เป็นธรรม หรือมีอำนาจเหนือตลาดรวม 102 เรื่อง

แต่ปรากฏว่ายังไม่มีธุรกิจใดที่ถูกดำเนินคดีและลงโทษในชั้นศาล เรื่อง “การค้าที่ไม่เป็นธรรม” แม้แต่รายเดียว ส่วนหนึ่งจาก กฎหมายมีความล้าสมัย ไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหา และรูปแบบการทำธุรกิจ ประกอบกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป อีกด้านหนึ่งปัญหาจากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที่ให้อำนาจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้พิจารณา ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่มาจากภาครัฐ แต่ที่สำคัญคือไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จนกระทั่งในปี 2560 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2560

เพิ่มเพื่อนพ.ร.บ.แข่งขันทางการค้าฉบับใหม่ ต่างจากกฎหมายเดิมในหลายเรื่อง เช่น คณะกรรมการ 7 คน มาจากการสรรหาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ภารกิจเร่งด่วน คือ ออกแบบกฎกติกาการค้าใหม่ให้มีความทันสมัย ทันกับสถานการณ์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทบทวนและปรับปรุงนิยามต่างๆ เช่น นิยามผู้มีอำนาจเหนือตลาด  ครอบคลุมธุรกิจตั้งแต่ระดับรากหญ้า จนถึงธุรกิจรายใหญ่ รวมถึงธุรกิจต่างชาติที่มาลงทุนหรือทำตลาดไทย การออกกฎกติกาการค้าปลีกใหม่ กฎกติกาการควบรวมธุรกิจ เพื่อไม่ให้มีการใช้อิทธิพลครอบงำเหนือตลาดสร้างความเดือดร้อนผู้บริโภคผู้ประกอบการรายอื่น และภาคธุรกิจในองค์รวม

ขณะเดียวกันยังให้อำนาจกรรมการเข้าไปตรวจสอบพฤติกรรมรัฐวิสาหกิจที่ไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายการแข่งขัน เพื่อไม่ให้ทำลายบรรยากาศการค้าการลงทุน และป้องกันการครอบงำตลาด นอกจากนี้ในบทลงโทษตามกฎหมายการแข่งขันฯฉบับใหม่ ทางคณะกรรมการสามารถลงโทษผู้ที่ถูกตรวจสอบแล้วว่ามีพฤติกรรมอำนาจเหนือตลาด หรือผูกขาด ได้ทั้งโทษทางอาญา และโทษทางปกครอง รวมถึงมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้ด้วย ที่สำคัญยังส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องศาลเพื่อเอาผิดได้อีก

พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 จึงถือเป็นความหวังใหม่ในการป้องปรามและปราบการค้าที่เป็นธรรม เราจึงเห็นว่าคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าชุดใหม่ จะต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อให้กฎหมายฉบับนี้มีความศักดิ์สิทธิ์

| บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3441 หน้า 6 ระหว่างวันที่ 3-6 ก.พ.2562
HASTAG   บทบรรณาธิการ    การค้าที่เป็นธรรม   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij