สภาสตรีฯปลื้ม 128 ผลงานในรอบปีเพื่อสังคมพัฒนาศักยภาพสตรีทุกมิติ


Publisher : 9 February 2019

สภาสตรีฯจัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 40 ปลื้ม 128 กิจกรรมในรอบปีที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม พัฒนาศักยภาพของสตรีทุกมิติดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562 โดยมี ที่ปรึกษาและอดีตประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย ดร.เรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบรนด์ท พล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ นางยุวดี นิ่มสมบุญ นางเยาวเรศ ชินวัตร พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิก เข้าร่วมประชุมพร้อมเพียง โดยมีวาระสำคัญการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พิจารณารับรองงบการเงิน และแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯดร.วันดี แถลงผลงานในรอบปีว่า นับตั้งแต่วันรับตำแหน่งประธานสภาสตรีฯ สมัยที่ 26 จนถึง วันที่ 31 ม.ค. 2562 การทำงานได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิกเป็นอย่างดี มีผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จำนวน 128 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมทำให้องค์กรสมาชิก และกลุ่มสตรีโดยเฉพาะตามภูมิภาตต่างๆ ทั่วประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้ ขอขอบคุณที่ปรึกษา อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ ที่ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และการที่ได้ร่วมมาประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 40 อย่างพร้อมเพียงในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงพลังอันเข้มแข็งของสตรี ในการร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมผลักดันพัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกมิติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมต่อไป
HASTAG   สภาสตรีแห่งชาติ   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij