"Voice TV" จอดำ 15 วัน


Publisher : 12 February 2019

บอร์ด กสทช. เปิดโต๊ะแถลงมติบอร์ด "สั่งจอดำ VOICE TV 15 วัน" เหตุให้ข้อมูลข่าวสารที่ยั่วยุ เตือนหลายครั้งไม่ฟัง ด้าน "วอยซ์ ทีวี" เตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองกลางขอคุ้มครองชั่วคราว

เมื่อเวลา 13.30 น. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) และ พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้แถลงด่วนถึงมติที่ประชุมบอร์ด กสทช. กรณีพักใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์ "Voice TV" เป็นเวลา 15 วัน นับจากคืนนี้เป็นต้นไป เนื่องจาก กสทช. ได้มีการแจ้งเตือนทางช่องไปแล้วเพื่อปรับปรุงเนื้อหา 2 รายการ คือ รายการ "Tonight Thailand" และ "wake up news" โดยออกคำสั่งทางปกครอง ด้วยการใช้อำนาจตามมาตรา 64 มาตรา 16 และ มาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 สั่งพักใบอนุญาตการออกอากาศ เนื่องจากทั้ง 2 รายการ ได้นำเสนอรายการข่าวมีลักษณะส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ให้เกิดความขัดแย้ง โดยในปี 2560 มีประวัติการพิจารณาถึง 10 กรณี, ปี 2561 มี 9 กรณี และปี 2562 มี 3 กรณี อยู่ระหว่งการพิจารณา

"ถามว่า มาตราการนี้เกินสมควรไหม ไม่เกินสมควร กสทช. ได้เชิญทางสถานีโทรทัศน์เข้ามาชี้แจงหลายครั้งและไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ของเราเยอะ ครั้งนี้พักใบอนุญาต 15 วัน แต่หลังจากพักสถานีไปแล้ว และยังไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ อาจจะเพิ่มโทษด้วยการปิดสถานียาวขึ้น หรือ ขอคืนใบอนุญาต สิ่งที่เราพูด คือ พูดไว้เฉย ๆ"

 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ (ซ้าย) พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ (ขวา)                           พล.ท.พีระพงษ์ ยังกล่าวต่ออีกว่า การพักใบอนุญาติครั้งนี้ กสทช. ไม่ได้เลือกปฏิบัติ หากสถานีช่องใดไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบออกอากาศ ก่อให้เกิดความขัดแย้งสับสนและไม่เป็นกลางก็จะมีการตักเตือนเช่นเดียวกัน

"ไม่มีใครมามีอิทธิพลเหนือองค์กรนี้ เราไม่เลือกปฏิบัติ ใครที่มีแนวโน้มออกอากาศขัดแย้ง เกิดเข้าใจสับสนไม่เป็นกลางและลำเอียง กสทช. ก็จะเรียกเข้ามาตักเตือนบางช่องปรับปรุงและเห็นผล บางช่องเรียกแล้วและก็ทำซ้ำอีกอย่างนี้ เราก็ต้องดำเนินการขอบอกว่า กสทช. เป็นองค์กรอิสระทำตัวเป็นกลางไม่ได้ฝักใฝ่ข้างใดข้างหนึ่ง"

สำหรับมาตรา 37 ได้เขียนไว้ว่า ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ มีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือ มีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจ หรือ สุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง

ส่วนมาตรา 64 คณะกรรมการอาจพิจารณาสั่งพักใช้ หรือ เพิกถอนใบอนุญาตได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ คือ ผู้รับใบอนุญาตเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 31 หรือ มาตรา 63, ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนมาตรา 37 และเป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง, ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืน หรือ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ หลักเกณฑ์ หรือ คำสั่งที่กำหนดตามพระราชบัญญัตินี้อีก หรือ กรณีที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

ด้าน นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Voice TV ได้ออกมาแถลงข่าวเมื่อเวลา 15.00 น. ว่า เตรียมขออุทธรณ์คำสั่งต่อศาลปกครองเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราว และจะเรียกร้องค่าเสียหายมากกว่า 100 ล้านบาท เพราะที่ผ่านมา Voice TV ได้ให้ความร่วมมือมาตลอด แม้จะเห็นแย้งในประเด็นกฏหมายเรื่องหลักการใช้อำนาจของ กสทช. ที่มักอ้างคำสั่ง คสช. ซึ่ง Voice TV อยู่ในสถานะถูกเลือกปฏิบัติมาพอสมควรแล้ว และในเวลานี้ใกล้จะมีการเลือกตั้งสื่อยิ่งต้องการเสรีภาพ ดังน้ัน จะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองเพื่อปกป้องเสรีภาพสื่อ
HASTAG   การตลาด    ฐานเศรษฐกิจ    จอดำ    Voice TV    วอยซ์ทีวี    Thansettakij    VIOCE TV จอดำ   E-Book ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ


Copy Right Thansettakij